Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu käsitles välisinvesteeringuid Eesti majanduses

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus 16. detsembril 2005

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu käsitles välisinvesteeringuid
Eesti majanduses

President Arnold Rüütli juhtimisel toimus täna Kadriorus Vabariigi
Presidendi akadeemilise nõukogu istung.

Esimese ettekandega esines Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor Dr Garri
Raagmaa, kes keskendus majandusarengu poliitika maailmakogemusele ning
esitas oma ettekandes küsimuse, kuidas Eesti võiks edukalt “glokaliseeruda”.


Teise ettekande esitas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan,
professor Urmas Varblane. Ta käsitles otseste välisinvesteeringute rolli
Eesti majanduses ning väitis, et praegu Eestis toimuv tööjõukulude kiire
kasv ja investoritele sobiva tööjõu puudumine vähendab Eesti atraktiivsust
neile välisinvestoritele, kes on peamise konkurentsieelisena kasutanud
siinset madalat tööjõukulude taset. Professor Varblase sõnul võib see
protsess olla Eestile kasulik, kui suudame samaaegselt tagada uute ja
tunduvalt suuremat lisandväärtust tootvate välisinvestorite sisenemise Eesti
turule. Selleks tuleb välisinvesteeringute poliitika raames sõnastada teatud
valikukriteeriumid ning infrastruktuuri arendamisega suunata investeeringuid
ka Tallinnast kaugemale, lausus Urmas Varblane.

Kolmandana esinenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vanemnõunik
välisinvesteeringute alal Andrus Viirg andis ülevaate sihtasutuse tegevusest
välisinvesteeringute kaasamisel. Ta käsitles sealjuures välisinvestorite
motivatsiooni Eestisse investeerimisel ning võimalusi Eesti ettevõtete
rahvusvahelistumiseks.

Pärast ettekannete osas toimunud arutelu leidis Vabariigi Presidendi
akadeemiline nõukogu, et Eesti pikaajalise konkurentsivõime jätkusuutlikkuse
kindlustamiseks ei piisa Eesti senistele konkurentsieelistele suunatud
majanduspoliitikast. “Eesti peab olema atraktiivne investoreile, kes on
võimelised pakkuma keerukamaid ja suuremat lisandväärtust andvaid tooteid
ning teenuseid. Eestis on vaja kujundada otseste välisinvesteeringute
juhtimise poliitika, mille raames sõnastatakse teatud valikukriteeriumid.
Saavutamaks uute ja teadmismahukate investeeringute sissevoolu Eestisse,
vajavad täpsustamist ja fokuseerimist riigi haridus-, immigratsiooni-,
regionaal- ning innovatsioonipoliitika, tugevdades horisontaalset koostööd
ja klastriarendust,” seisab Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu
otsuses.

Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
16 Detsember 2005
  Kommentaarid