Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kiitis heaks uue metsaseaduse

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
12. jaanuar 2006

Valitsus kiitis heaks uue metsaseaduse

Täna, 12. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi esitatud metsaseaduse eelnõu ning esitab selle vastuvõtmiseks Riigikogule. Uue metsaseaduse põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine.

Uue seaduse taotlus on, et metsa majandamisega seonduv negatiivne mõju (nt raiumine valedes kohtades) väheneb ja positiivne mõju (nt paremad elutingimused metsaliikidele, suurem tööhõive, mitmekülgsem metsakasutus) suureneb.

Suurimad uuendused võrreldes kehtiva seadusega on seotud metsaomanikele piirangute eest hüvitiste maksmisega, uute toetuste rakendamisega, metsa uuenduse nõuete karmistamisega (sh tagatisraha kohaldamisega teatud metsatüüpide puhul) ning raievanustega. Samas tagab seadus võimalused metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks ning metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmise.

"See seadus on säästva metsanduse seadus ja kompromiss paljude huvide vahel. Oleme lähtunud põhimõttest, et tasakaalus oleks nii tänased kui pika-ajalised huvid, nii metsatööstuse ja metsakasvatuse kui looduskaitse huvid " märkis keskkonnaminister Villu Reiljan.

Metsaseaduse eelnõu kohaselt sätestatakse metsaseaduses metsa korraldamise ja majandamise ning metsanduse suunamise ja riigimetsa majandamise põhimõtted, mis on vajalikud metsa kui ökosüsteemi kaitseks ja säästvaks majandamiseks.

Peamised sihtrühmad, keda seadus mõjutab, on metsaomanikud (ca 60 000) ja metsa majandajad, samuti neile teenust pakkuvad ettevõtjad (metsakorraldajad, nõustajad, puidu varumise ja veoga tegelevad ettevõtted). Laiemalt mõjutab seadus ettevõtjaid, kes tegelevad turismi või puidutööstusega.

"Seaduse efektiivne rakendamine tagab igale Eesti kodanikule, et metsa ei jää ka edaspidi vähemaks, seda majandatakse metsas elavaid liike ja nende elupaiku säästes, paraneb metsade tervislik seisund, igal metsaomanikul on võimalus oma metsa majandada ökonoomselt ja samas on kõigil võimalus igaüheõiguse alusel metsas puhkamas käia," lisas keskkonnaminister Villu Reiljan.Lisainfo:

Olav Etverk
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsler
Tel 626 2913
Mart Siilivask
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2811
GSM 523 8402
E-post mart.siilivask@envir.ee

12 Jaanuar 2006
  Kommentaarid