Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti elanike turvatunne on kasvanud

POLITSEIAMET

Pressiteade nr 2

17.01.2006Eesti elanike turvatunne on kasvanudTNS Emori poolt läbiviidud küsitlus "Elanike hinnangud Eesti Politseile
2005" palus hinnata politsei tööd ja elanike turvatunnet. Uuringu tulemused
näitavad, et elanike turvatunne on kasvanud."Politsei kogub igapäevaselt statistikat süütegude kohta, kuid paraku see ei
peegelda inimeste arvamusi ja hinnanguid," ütles politseipeadirektor Raivo
Aeg. "Meie jaoks oli oluline saada teada, kas Eesti inimesed tunnevad ennast
turvaliselt ning kas selles osas on võrreldes eelmiste aastatega olnud
muutusi. Antud uuring näitas, mida teeme hästi ja kus annaks veelgi paremini
teha."Valdavalt on Eesti elanike hinnangud politsei tööle tõusnud. Kõrgeimalt
hinnati politseinike välist korrektsust, suhtlemisoskust, tegutsemise
tulemuslikkust ning kiirust.Kuigi elanike turvatunne on kasvanud alates 2003. aastast, peavad inimesed
kõige suuremaks ohuallikaks oma turvalisusele liiklusega seotud ohte ?
avariisid ning joobes juhte. Keskmisest mõnevõrra ohustatumana tunnevad end
liikluses Põhja ja Lõuna politseiprefektuuri territooriumi elanikud, kus
vastavalt 63 ja 58,5 % vastajaid tunnetavad ohtu.Võrreldes teiste süüteoliikidega peetakse kõige vähem ohtlikuks füüsilist
vägivalda või sellega ähvardamist.Aasta-aastalt on tõusnud kuritegudest politseile teatamine ning 2005. aastal
teatas kuriteost politseile 81% ohvriks langenuist. Elanikud, kes kuriteost
ei teatanud, tõid kõige sagedamini mitteteatamise põhjuseks asjaolu, et
kahju/kuritegu ei olnud suur või inimene lahendas kuriteo juba ise.Uuringu põhiteemad olid hinnangud erinevatele politseiga seotud omadustele,
elanike turvatunne, kuritegude ohvriks langemine ja neist politseile
teatamine ning kokkupuuted politseinikega.2005. aasta telefoniküsitlus toimus ajavahemikul 7.september- 7.oktoober.
TNS Emor küsitles 3451 Eesti elanikku vanuses 15-74-aastast.Küsitlusuuring toimub aastase intervalliga ning viidi esmakordselt läbi
2002. aastal TNS Emori poolt. Uuringu tellis ja andmeid analüüsis
politseiamet.Läbiviidud uuringu tulemustega on võimalik tutvuda politsei kodulehel
www.pol.ee.Kadri Põldaru

Pressiesindaja

Avalike suhete talitus

Politseiamet

Tel 612 3050

GSM 517 3050

E-post kadri.poldaru@pol.ee
17 Jaanuar 2006
  Kommentaarid