Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi Valitsus laiendas looduskaitsealade pindala

Täna, 19.jaanuaril kinnitas Vabariigi Valitsus kahe looduskaitseala kaitse - eeskirja eelnõu, mille kohaselt laiendatakse olemasolevate looduskaitsealade pindalasid ja kinnitati uued kaitse-eeskirjad.

Eelnõu hõlmab Sookuninga looduskaitseala Saarde vallas ja Nigula looduskaitseala Saarde ja Häädemeeste vallas, Pärnu maakonnas.
Kaitse-eeskirja muudatused tulenevad Natura 2000 linnuala ja loodusala elupaigatüüpide kaitse vajadusest.

Seoses liidetavate alade lisandumisega laienes Sookuninga looduskaitseala 2002 ha võrra ja kaitseala pindala on nüüd 5869.Nigula looduskaitseala pindala on 6398 ha, laienedes 1742 ha võrra.

Mõlemal looduskaitsealal kaitstakse ulatuslikku sooala ja väärtuslikke elupaiku; näiteks nagu siirde- ja õõtsiksood, rabad, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad rohunditerikkad kuusikud, soostuvate ja soo-lehtmetsad, siirdesoo- ja rabametsad; kaitsealuste liikide elupaiku ning läbirändavaid linnuliike.

Mõlemad looduskaitsealad on rahvusvahelise tähtsusega märgalad - Ramsari alad.

Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu Sookuninga ja Nigula looduskaitsealal, välja arvatud loodusreservaadis ja eeskirjas sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndites. Inimeste liikumine on kaitsealadel piiratud ajal ja kohtades, kus see võib häirida kaitsealal esinevaid kaitsealuseid liike. Kaitsealal on lubatud jahi- pidamine ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil. Telkida ja lõket teha võib kohtades, mille kaitseala valitseja on selleks ettevalmistanud ja tähistanud.


Määrused jõustuvad kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Lisainfo:

Marika Erikson
Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist
tel 6 262880
e- post Marika.Erikson@envir.eeManuela Pihlap
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete spetsialist
tel 6 26 2908
GSM 5625 0398
e-post Manuela.Pihlap@envir.ee
19 Jaanuar 2006
  Kommentaarid