Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti ametiühingud toetavad Vaxholmi konfliktis Rootsi kolleege

Eesti Ametiühingute Keskliidu
PRESSITEADE

19. jaanuar 2006Eesti ametiühingud toetavad Vaxholmi konfliktis Rootsi kolleege


Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) kutsub Eesti valitsust üles austama Rootsi töösuhte­mudelit ja toetama Vaxholmi töötülis ametiühinguid. Asjakohase pöördumise saatis EAKL peaminister Andrus Ansipile.

2004. aastal tekkis Vaxholmi kooli ehitusel Rootsis töötüli Läti firma Laval ja Rootsi Ehitus­tööliste AÜ vahel. Ametiühing nõudis ehitusfirmalt kollektiivlepingu sõlmimist kooskõlas Rootsi palgatasemega. Kui Laval keeldus, asus ametiühing firmat boikoteerima. Laval taotles, et Rootsi töökohus tunnistaks ametiühingu aktsioonid ebaseaduslikeks, peataks boikoti ja mõistaks ametiühingult välja tekitatud kahju. Kohus nõuet ei rahuldanud ja otsustas, et aktsi­oonid on seaduslikud ja võivad jätkuda. Laval lõpetas tegevuse.

Lavali ja Rootsi ametiühingu vaidlus on jõudnud Euroopa Kohtusse, kes ootab liikmesriikide valitsustelt seisukohti küsimuses, kas ametiühingu aktsioonid on kooskõlas Euroopa Ühen­du­se asutamislepingu reeglitega ning kas Euroopa Ühenduse asutamislepingu reeglid teenuste osutamise kohta ning diskrimineerimiskeeld kodakondsuse tunnuse alusel ning lähetatud töötajate direktiiv takistavad Rootsi kollektiivlepingute kohaldamist välisettevõtetele ning keelavad Rootsi ametiühingutel blokeerida Rootsis teenuseid pakkuvaid välisettevõtteid.

EAKL peab ainuvõimalikuks, et välisriigis tegutsedes tuleb austada kohalikke seadusi ja tavasid - seda enam, et Rootsi tööturumudel on sellisel kujul toiminud aastaküm­neid. Ühelgi riigil pole põhjust taluda välisriikide või -firmade sekkumist oma tööturu korraldusse.

EAKL on solidaarne Rootsi ametiühingutega ja leiab, et aktsioonid olid täiesti õigus­tatud, sest EL lähetatud töötajate direktiivi kohaselt tuleb teistest riikidest pärit töö­taja­tele kohaldada selle riigi töötingimusi, mis on töötajale soodsamad - antud juhtumil Läti ehitajatele Rootsi palgatingimusi. Aktsioone õigustab ka see, et Rootsi otsustas kohaldada direktiivi mitte seadusega, vaid kol­lek­tiiv­lepingutega. Rootsis puudub üleriigiline alampalk ning palgad kehtestatakse harutasandi kollek­tiiv­lepingutega. Ka puudub Rootsis kollektiivlepingute laiendamise mehhanism, harutasandi kollektiiv­lepingu kohaldamiseks ettevõttele, kes ei kuulu tööandjate ühendusse, peab ametiühing sõlmima ettevõttega eraldi kokkuleppe - just sellest Läti firma keeldus.

"Kahtlemata olid aktsioonid ametiühingule viimane võimalus mõjutada Läti firmat sõlmima kollektiivlepingut, mis välistaks sotsiaalse dumpingu ja ebavõrdse kohtlemise," rõhutas EAKLi esimees Harri Taliga. "Olukord, kus ametiühinguga kokku lepitud töötingimused oleksid täitmiseks kohali­kele ettevõtetele, mitte aga Rootsis tegutsevatele välisfirmadele, tähendaks ebavõrdset kohtlemist ja kõlvatut konku­rentsi just Rootsi tööandjate jaoks."Lisainfo:

EAKLi esimees

Harri Taliga

6412 800, 55 53 48 40EAKL infojuht

Siiri Rebane 64 12 808
19 Jaanuar 2006
  Kommentaarid