Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kuulutas välja kaksteist seadust

President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 17.oktoobril vastu võetud Tolliseadustik, Väärtpaberituru seadus, Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus, Lennundusseaduse muutmise seadus, Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus, Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus, Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikirja muutmise dokumendi ratifitseerimise seadus.

President kuulutas välja ka Riigikogus 24.oktoobril vastu võetud Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse, Tubakaaktsiisi seaduse muutmise seaduse, Kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse ja Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooniga ühinemise seaduse.


Kadriorus 5. novembril 2001
05 November 2001
  Kommentaarid