Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud arutas riiklikku õppekava

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus 24. jaanuaril 2006

Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud arutas riiklikku õppekava
Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud kogunes täna Kadriorus
riigipea juhtimisel istungile, millel arutati ettevalmistusi venekeelsete
gümnaasiumide üleminekuks eesti õppekeelele alates 2007. aastast vastavalt
uuele riiklikule õppekavale.
Arutelu keskendus eelkõige üldhariduskooli õppekava üldosale.
Rahvusvähemuste Ümarlaua liikmed leidsid, et õppekavad Eesti koolides peaks
õppekeelest sõltumata olema ühtsed ning võtma arvesse ühiskonna
paljukultuurilisust ja integratsiooni kahepoolset olemust.
Arutelus osalenud tundsid huvi, kuidas haridus- ja teadusministeerium on
arvesse võtnud õpetajate valmisolekut üleminekuks eesti õppekeelele ning
nende koolitus- ja ümberõppevajadusi. Rahvastikuministri büroo edastatud
teabe kohaselt on esimesed 50 õpetajat ümberõppe juba läbinud.
Vabariigi President märkis seejuures, et ennekõike tuleb lähtuda inimestest
ja vältida lahenduste jäikust. Samuti pidas riigipea vajalikuks, et antud
teemal jätkuks dialoog ühiskondliku leppe haridusfoorumiga. Nii õpilaste
arvu pideva vähenemisega kui ka kõnealuse ümberkorraldusega vabaneb
õpetajaid, kellele president Rüütel pidas oluliseks pakkuda tööd lastega
tegelevates tugiüksustes.
Ümarlaua liikmete hinnangul on kavandatava ülemineku kohta saadaval liiga
vähe teavet, mis tekitab põhjendamatuid eelarvamusi ja pingeid. Ühtlasi
toonitati, et riiklik programm peab olema ellu viidud erinevate
ministeeriumite koostöös ja kooskõlas riigieelarvega. Samuti märgiti, et
teema on liigselt politiseeritud ega tohiks sõltuda valimistest või
valitsuse vahetumisest.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
24 Jaanuar 2006
  Kommentaarid