Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Komisjoniga räägiti läbi võimalus kehtestada Lääne-Eesti karjamaadele erisus

Põllumajandusministeerium
Pressiteade
25. jaanuar 2006

Euroopa Komisjoniga räägiti läbi võimalus kehtestada Lääne-Eesti
karjamaadele erisus

Euroopa Komisjon peab võimalikuks Eestil siseriikliku õigusakti alusel
maksta Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa ja Pärnumaa karjamaadele
põllumajandustoetusi juhul, kui kadastike või puude liituvus ei ületa 50%.

Põllumajandusministeerium kavandab vastava määruse muutmisel arvestada
Lääne- Eesti ja saarte ajaloolisi traditsioone ja pinnase iseärasust.
Pool-looduslikel kooslustel asuvatele karjamaana kasutatavatele
püsirohumaadele kehtestatakse erisus, mis lubab jätkata seal
põllumajandustoetuste maksmist juhul, kui kadastike või puude (kui neid ei
kasvatata puidutootmise eesmärgil) liituvus ei ületa 50%. Selline tase on
läbi räägitud ka Keskkonnaministeeriumi ekspertidega, kes kinnitavad
seisukohta, et suurema liituvuse puhul ei piisa pool-looduslikul kooslusel
asuva rohumaa korrashoiuks karjatamisest.

Toetuskõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda eelkõige põllumajandusmaa
definitsioonist ning selle kasutamisest kooskõlas Euroopa Komisjoni
määruse 796/2004 artikliga 8. Puudega maal peab olema võimalik läbi viia
põllumajanduslikku tegevust samamoodi, nagu puudeta alal. Karjatatava ala
taimkate peab olema piisav loomade söötmiseks ja karjatamine peab seal ka
tegelikult toimuma. Maa korrashoiuks ebapiisava arvu loomade olemasolul
tuleb rohumaad niita.

Komisjoniga räägiti läbi ka ühtse pindalatoetuse maksmise seostamine
tuulekaera leviku tõkestamise abinõude kasutuselevõtuga. Kui kasutataval
maal leidub tuulekaera, kuid Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI) ei ole
ettenähtud korras teavitatud, vähendatakse ühtset pindalatoetust kuni 5%.
Tuulekaera leviku tõkestamiseks on kehtestatud eraldi tõrjeabinõude määrus
ning kõigil maakasutajatel on juba praegu Maaelu ja põllumajandusturu
korraldamise seaduses sätestatud kohustus tõkestada tuulekaera levikut
ning tuulekaera leidmisel sellest koheselt TTI-d teavitada.


Lisainformatsioon:

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
25 Jaanuar 2006
  Kommentaarid