Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Riigikogus, 25.01

72 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esitatud Riigikogu otsus “Riigikohtu seisukoha taotlemine põhiseaduse § 111 põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega koostoimes tõlgendamise asjus” (813 OE), millega Riigikogu küsib Riigikohtult, kas Eesti Pank säilitab Majandus- ja Rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks olemise tingimustes Eesti raha emiteerimise ainuõiguse. Samuti küsib Riigikogu, kas Eesti Pank säilitab Eesti krooni emiteerimise õiguse.

68 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine” muutmine” (790 OE), millega muudetakse Riigikogule kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimise kohta käiva iga-aastase ettekande tegemise tähtaega 1. novembrilt 1. märtsile, kuna selleks ajaks valmib iga-aastane aruanne eelmise aasta kuritegevuse kohta. Tähtaja muutus annab parema aluse sisuliseks aruteluks.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, täitemenetluse seadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE);

valitsuse algatatud erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE);

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (798 SE);

valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE).

* * *

Riigikogu lükkas 48 poolthäälega (30 vastu) esimesel lugemisel menetlusest tagasi Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Peeter Kreitzbergi algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (768 SE).

Riigikogu pressitalitus
26 Jaanuar 2006
  Kommentaarid