Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Res Publica: Sooäär ja Üprus pärivad jäätee rajamise takerdumise kohta aru

Pressiteade
26. jaanuar

Res Publica: Sooäär ja Üprus pärivad jäätee rajamise takerdumise kohta aru

Res Publica fraktsiooni liikmed Imre Sooäär ja Avo Üprus andsid täna
Riigikogus üle arupärimise majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Nad
tahavad
teada, kuidas sai ministeeriumi haldusala ametnike tegevusetuse tõttu
võimalikuks, et ööl vastu 24. jaanuari lõhuti Hiiumaa-mandri ja
Saaremaa-mandri liinidel parvlaevu vahetades paarikümnesentimeetrine
jääkoorik ja jäätrasside rajamine lükkus teadmata ajaks edasi.

Arupärijad tahavad teada, miks viivitas Saarte teedevalitsuse juhataja
Aleksander Kollo Veeteede ametilt loa küsimisega, et seoses riiklike
jääteede võimaliku avamisega sulgeda laevaliiklus Kuivastu-Virtsu ja
Rohuküla-Heltermaa vahel Väinameres Kuivastu-Virtsu joonest kuni
Rohuküla-Heltermaa jooneni.

Veeteede ameti peadirektor Andrus Maide andis pärast Saare teedevalitsuse
avaldust küll välja käskkirja, mis keelab laevaliikluse nimetatud alal 24
tunni pärast, kuid enne jõudis Saaremaa Laevakompanii kahel kahel liinil
laevu vahetades jäätee lõhkuda. Kompanii tegevus oli sealjuures täiesti
seaduslik.

"Tundub, et majandusministeeriumi haldusalas on midagi katki, kui juba
mitmendat aastat sama reha otsa astutakse, kõva külm on juba paar nädalat
näpistanud, aga ametnikud pole midagi ette võtnud, et jäätee avamist
kaitsta. See on riiklikult tähtis regionaalküsimus, mida valitsus on
ignoreeginud," ütles Imre Sooäär täna riigikogu ees.

Majandus- ja kommunikatsiooniministrilt tahetakse muuhulgas teada, miks
hilines navigatsioonikeelu kehtestamine ja kes ametnikest asjade sellise
käigu eest vastutab.

Lisainfo:
Imre Sooäär
Riigikogu liige
Res Publica
Tel: 512 2328

Avo Üprus
Riigikogu liige
Res Publica
Tel: 502 0857

Rauno Veri
RP meedianõunik
53408908


Arupärimise terviktekst:

Hr Edgar Savisaar
Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Arupärimine

Lugupeetud hr majandus- ja kommunikatsiooniminister,

Pöördun Teie poole probleemi osas, mis kerkis laiema avalikkuse ette 24.
jaanuaril käesoleval aastal. Samas on Eesti saarte elanike jaoks tegemist
iga-aastase murega, millele seni lahendust pole leidnud.Saaremaa Laevakompanii vahetas öösel vastu 24. jaanuarit 2006 parvlaevu
Hiiumaa-mandri ja Saaremaa-mandri liinidel, lõhkudes sellega ära kuni
paarikümne sentimeetri paksuseks külmunud jääkooriku ja lükates jäätrasside
rajamise vähemalt nädalaks, kui mitte veelgi pikemaks ajaks edasi.Jäätee avamine on reguleeritud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.
aprilli 2004. a määrusega nr 106 „Talitee seisundi, rajamise ja hooldamise
nõuded”.

Sealhulgas, § 10: Talitee rajamisel on talitee rajaja kohustuseks tingimuste
loomine ohutuks liiklemiseks. Jäätee rajamiseks Virtsu ja Kuivastu, Rohuküla
ja Heltermaa ning Soela ja Sõru vahel peab Maanteeamet saama Veeteede
Ametilt kirjaliku nõusoleku. Nimetatud jääteede rajamiseks esitab
Maanteeamet eelnevalt taotluse Veeteede Ametile laevaliikluse ajutiseks
peatamiseks.

Laevaliikluse taastamise aluseks on Maanteeameti kirjalik informatsioon
jäätee sulgemise kohta.”

24. jaanuari Meie Maa sedastas meile: “Seoses riiklike jääteede võimaliku
avamisega sel talvel Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa vahel palun teil
sulgeda laevaliiklus Väinameres Kuivastu-Virtsu joonest kuni
Rohuküla-Heltermaa jooneni alates 23. jaanuarist kuni jääteede
eksisteerimise lõpuni,” kirjutas Saarte teedevalitsuse juhataja Aleksander
Kollo eile hommikul Veeteede Ametile.

Samuti ajakirjanduse vahendusel oli meil võimalik teada saada seda, et
Saarte teedevalitsuse juhataja kiri hilines oluliselt, mistõttu omakorda
hilines jäätee avamine tsiviilliikluseks.

Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide on enesekaitse eesmärgil väitnud, et
avalduse hilinemine põhjustas omakorda Veeteedeameti edasiste sammude
märkimisväärse ja saarte elanike jaoks tagasipööramatu kahjuga. Ta andis
pärast Saare teedevalitsuse avaldust välja küll käskkirja, mis keelab
laevaliikluse nimetatud alal 24 tunni pärast, kuid enne jõudis Saaremaa
Laevakompanii, nende seisukohalt täiesti legaalselt vastu võtta otsuse
vahetada laevu kahel liinil. Selle tulemusena sai saarlaste jaoks jäätee ka
lõhutud.

Riigilt suuremahulist dotatsiooni saav SLK oleks Aleksander Kollo väitel
saanud oma laevaga ka ümber Saaremaa ringi sõita ilma jäätrassi lõhkumata.
Samuti oleks SLK selle laeva tõenäoliselt juba jaanuari alguses saanud
Hiiumaa liinile viia, kui jääd veel polnud ja aastavahetuse lisareisid olid
lõpetatud. Lähenev ekstreemne külmalaine oli kõigis avalikes meediakanalites
laialt teada, seega oli ametnikele teada ka jäätee loomise võimalus.
Navigatsiooni oleks saanud juba külmalaine tulekul peatada. Sel juhul võiks
jäätee täna juba avatud olla.

Riigikogu kodukorra seadususest tulenevalt esitan teile arupärimise korras
järgnevad küsimused:

1.. Palun andke valdkonnaministrina oma ülevaade sellest, mis täpselt
jäätee avamise edasilükkumisega juhtus ning mis põhjustel täpselt selline
asjade käik teoks sai?

2.. Miks hilines teie vastutusvaldkonna ametite vahelise tegevuse või
tegevusetuse tõttu navigatsioonikeelu kehtestamine, mis omakorda tõi kaasa
rajatava jäätee lõhkumise

3.. Mida olete ette võtnud käesoleva juhtumiga seonduvate asjaolude
uurimiseks ja süüdlaste välja selgitamiseks?

4.. Kas olete hinnanud või palunud enda ministeeriumil või mõnel Teile
alluval institutsioonil hinnata majanduslikku kahju, mida jäätee lõhkumine
SLK laevade poolt on täiendava transporditeenuse kuluna elanikele ning
maksumaksjatele laiemalt põhjustanud?

5.. Kes korvab õigustatud ootuse alusel elanikele tekitatud kahju, mis
tuleneb praamipileti hinna ja jäätee ülesõidu hinna vahest?

6.. Milliseid samme peate vajalikuks astuda, et edaspidi, järgnevatel
aastatel Teie valdkonnas taolisi probleeme ei esineks?

Lugupeetud hr Edgar Savisaar,

Lugupidamisega,

Imre Sooäär
Riigikogu liige
26 Jaanuar 2006
  Kommentaarid