Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Järgmisel aastal muutub teeremondi ajal liiklemine mugavamaks

Maanteeamet esitles täna teede- ja sideminister Toivo Jürgensonile kava, kuidas on senisest paremini tagatud liigeldavus järgmisel aastal teetööde teostamise perioodil. Kohtumisel vaadati läbi käesoleval aastal teostatud teetööd ning järgmise aasta plaanid.

Lepingute sõlmimisel töövõtjatega taotletakse maksimaalset kiirele ja efektiivsele tööde teostamisele suunatud ehitusgraafikuid. Tagatakse
võimalike ümbersõiduteede sõidetavus. Lepingutes fikseeritakse täpselt tööde aeg ja seatakse konkreetse piirangud kui pikadel lõikudel võivad olla
kiiruspiirangud - nt 30 km/h kiiruspiiranguga lõigu pikkuseks võib olla reeglina kuni 1 km ning eraldite puhul maksimaalselt kuni 2 km; 50 km/h,
lõigu pikkuseks mitte üle 2 km; 70 km/h, lõigu pikkuseks maksimaalselt 5 km.

Antud piirangud peavad tagama teetööde ajal võimalikult väikesed ebamugavused liiklejaile. Lisaks on Maanteeameti poolt koostamisel järgmisel
aasta remonditavate teelõikudega ja võimalike ümbersõitutega kaardid, mida hakatakse tasuta jagama bensiinijaamades.

Toivo Jürgenson: "Järgmisel aastal on maanteede remondi mahud enneolematult suured. Sedavõrd ulatuslike teetööde ajal peab olema inimestel võimalik ilma suuremate ebamugavusteta liigelda."
Teehoiuks (teekatete taastusremondiks, kruusateedele katete ehitamiseks ja remondiks, hooldetöödeks) on kavandatud 2002. aastal ligi 2 korda rohkem raha kui aastal 2000. Käesoleval aastal kulutati teehoiule 800 miljonit
krooni, järgmisel aastal juba 1,38 miljardit. Riigieelarvele lisaks kasutatakse rahvusvahelisi laene ja ISPA ehk EL-i eelstruktuurifondi
tagastamatuid abirahasid. Lähima kuue aasta jooksul on oodata üle 2 miljardi krooni ISPA abiraha teede seisukorra parandamiseks. Sellega saavutatakse teehoiu rahastamise tase, mis võimaldab parandada teede seisundit rohkem kui
teed kuluvad ning aitab vähendada eelmiste aastatega tekkinud mahajäämust.
06 November 2001
  Kommentaarid