Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Põllumajandusministeeriumi 06. nädala eelinfo

Põllumajandusministeerium
06. nädalainfo
06. veebruar – 12. veebruar 2006

TEISIPÄEV 7. veebruar

Kell 11.00 korraldab kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse
osakonna turuanalüüsi büroo Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis
piimatööstuste ümarlaua.
Kontaktinfo: Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna
turuanalüüsi büroo peaspetsialist Eha Niinepuu; tel: 625 6538; e-post:
eha.niinepuu@agri.ee

Kell 13.00 algab Põllumajandusministeeriumi suures saalis põllumajanduse
ja maaeluarengu nõukogu (PMAN) ning Eesti maaelu arengukava 2007-2013
ettevalmitamisele moodustatud juhtkomisjoni (MAM) ühisistung. Istungil
antakse ülevaated Norra abifondi finantsinstrumendist uutele Euroopa Liidu
liikmesriikidele, arengukava “Eesti Toit” 2006. aasta tegevusplaanist,
turuarendustoetuse määruse muutmisest ja maaelu arengu strateegia
2007-2013 hetkeseisust.

KOLMAPÄEV 8. veebruar

Kell 13.00 toimub Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis EKI
alkoholiuuringute presentatsioon. Tutvustatakse kolme valminud uuringut:
1. Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika (elanike hinnangute alusel); 2.
Turistide alkoholi ostumahu uuring; 3. Eesti alkoholitootjate
konkurentsivõime

8. - 9. veebruaril viibib Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakond
majast väljas nõupäevadel, mille peateemaks on kalanduse arengukava
arutelu.
Kontaktinfo: Kristi Ilves, kalamajandusosakonna vaenmspetsialist, tel:
6256 297; e-post: kristi.ilves@agri.ee

NELJAPÄEV 9. veebruar

Kell 11.00 - 17.30 toimub Järvamaal, Paide Kultuurikeskuses (Pärnu tn 18,
Paide) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teabepäev maakondade nõuande- ja
teabekeskustele. Peamised teabepäeval käsitletavad teemad on E-PRIA
tutvustus, nõustatavate andmebaasi esitlus, pangapoolsed kriteeriumid
põllumajandusettevõtete finantseerimisel, RAKi meetmest 3.12.1 (Kalanduse
restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed),
Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toivo Nõvandi ettekanne
söödahügieenimäärusest. Lisaks tuleb arutlusele alternatiivtootmise alase
nõustamise problemaatika ning tehakse kokkuvõte individuaalnõustamisest.
Kontaktinfo: EPKK teabeleviteenistuse juht Mariann Maasi, tel: 6009 349.

REEDE 10.veebruar

Kell 10.00 osaleb põllumajandusminister Ester Tuiksoo Rapla maavalitsuse
suures saalis toimuval konverentsil “Hoiu-laenuühistud – pangad
rahvuslikul kapitalil”. Konverentsil käsitletakse järgmiseid teemasid:
ühistuliikumise hetkeseis ja probleemid Eestis, hoiu-laenuühistute areng,
maaelu edendamise sihtasutuse koostöö hoiu-laenuühistutega,
hoiu-laenuühistute tegevuse piirangud kehtivas õiguses, hoiuste turvalisus
Eesti hoiu-laenuühistutes.

Kell 10.00–15.00 osaleb maaelu ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas
Kevvai Väike-Maarja Õppekeskuses toimuval kalanduse ja vesiviljeluse
seminaril, mille korraldab Väike-Maarja Vallavalitsus projekti EDUCOOPEST
raames. Seminaril tulevad käsitlusele järgmised teemad: vesiviljeluse
investeeringu toetamine ja kalakasvatuse suunad Eestis, vesiviljeluse
perspektiiv, ülevaated EDUCOOPEST projektist ja Euroopa Liidu
regulatsioonist kalakasvatuses. Samuti tehakse ettekanne ühistegevusest
kalasaaduste turustamisel Belgias ning uutest tehnoloogiatest
kalakasvatuses.


Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 6256 228; 53 416 596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee
06 Veebruar 2006
  Kommentaarid