Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rongipeatuste juurde loomisest Jõgevamaale

Jõgevamaa elanike jaoks väga tähtsas küsimuses, mis puudutab raudteeliiklust, on lõpuks võetud seisukoht Teede- ja sideministeeriumi poolt. Nimelt saabus kolmapäeval 07. novembril Jõgeva Maavalitsusse Teede- ja Sideministeeriumi ametlik vastus maavalitsuse oktoobrikuu märgukirjale, kus sooviti peatuste juurde loomist ja sõiduplaani korrastamist. Kirjas kinnitatakse, et Teede- ja Sideministeerium ja teised antud küsimusega kokku puutuvad riigiasutused on antud küsimuse kõrgel tasemel läbi arutanud.

07. novembril saabus vastus Jõgeva Maavalitsuse arupärimisele, mis koostati elanike plavele reageerides, luua juurde rongipeatused Pedja, Kalevi, Nava ja Mullarvere jaamadesse. Teede- ja sideministeeriumi vastuses arupärimisele teatati, et maavalitsusepoolsed ettepanekud lisapeatuste loomiseks edastati Raudteeametile, kelle andmetel puuduvad Kalevi, Nava ja Mullavere peatuskohtades reisiplatvormid ning nendes peatuskohtades pole võimalik reisijatevedu korraldada seni kuni nende olukord pole viidud vastavusse nõuetega.

Lõpetuseks teavitas Teede- ja Sideministeerium, et reisiplatvormide küsimus on ministeeriumi, Raudteeameti, AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee AS-i juhtkondade tasandil põhjalikult läbiarutatud ja nende valdajale ülesanne püstitatud.

Loodetavasti tegutsevad valdajad kiiresti ja lähtuvad põhimõttest, et võimalikult suur hulk elanikke saaks kasutada sobivaimat transporditeenust. Igaljuhul jääb maavalitsus ootama, et valdajad korrastavad platvormid ning ühel päeval kõneall olevad peatused meie maakonda ka tulevad.
11 November 2001
  Kommentaarid