Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Metsamajanduse toetusmeetme taotlusvoor käivitatakse plaanitust varem

Pressiteade
Põllumajandusministeerium
7. veebruar 2006. a.

Metsamajanduse toetusmeetme taotlusvoor käivitatakse plaanitust varem

Põllumajandusministeerium saatis täna e-Õigusesse
ministeeriumidevahelisele
kooskõlastusringile Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3.7
“Metsamajandus” toetuse andmise tingimuste määruse eelnõu. Algselt oli
antud toetusmeetme taotlusvoor kavandatud augustisse, kuid praeguse
seisuga on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil (PRIA)
plaanis taotlusi vastu võtta 27. märtsist 21. aprillini (täpne
vastuvõtuaeg sõltub meetme akrediteerimisest).

Metsamajanduse toetusmeetme raames saab toetust taotleda loodusõnnetuste
poolt kahjustatud metsade taastamiseks, noorendike hooldusraieteks kuni 20
aastates puistutes, metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite
soetamiseks, metsaühistute toetuseks ja arendusprojektide teostamiseks.

Toetust saavad taotleda metsaühistud ning loodusõnnetuste poolt
kahjustatud metsade taastamiseks ja noorendike hooldusraieteks saavad
toetust küsida ka füüsilisest isikust erametsaomanikud.

Metsamajanduse toetusmeetme raames on planeeritud käesoleval aastal
toetustena välja jagada ligikaudu 58 miljonit krooni. Meedet
finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist
(EAGGF).

Toetusega seonduv info ja taotlusvormid pannakse pärast määruse jõustumist

üles PRIA kodulehele www.pria.ee. Täiendavat informatsiooni toetuse
taotlemise kohta saavad taotlejad märtsi alguses algavatel meetme
koolitustel. Kokku on planeeritud läbi viia 15 koolitust, millest 3 on
suunatud rakendajatele ja konsulentidele ning 12 potentsiaalsetele
taotlejatele erinevates maakondades. Täpsem informatsioon koolituste
toimumisaegadest ja -kohtadest selgub veebruari keskpaigas ning antud info
pannakse ülesse ka Põllumajandusministeeriumi ja PRIA kodulehele.

Kõigil huvilistel on võimalus määruse eelnõuga tutvuda e-Õiguses aadressil
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=128020.

Lisainformatsioon:
Monika Lublo
Maaelu arengu osakond
Tel: 625 6131
E-post: monika.lublo@agri.ee

Margus Palu
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
08 Veebruar 2006
  Kommentaarid