Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Justiitsminister: möödunud aasta oli Eesti kohtutele edukas

Justiitsministeerium
Pressiteade nr 21
10.02.2006


Justiitsminister: möödunud aasta oli Eesti kohtutele edukas

Täna Jõhvis kohtunike täiskogul peetud kõnes rõhutas justiitsminister Rein Lang,
et möödunud aasta oli Eesti kohtusüsteemi jaoks edukas - lisaks riigi õigusabi
seadusele rakendus äsja ka uus tsiviilkohtumenetluse seadustik, mis koos kohtute
tööpiirkondade ühendamisega võimaldab kohtute töökoormust ühtlasemalt jaotada,
menetlustähtaegu lühendada ning tagada kohtuotsuste kõrge kvaliteedi.

"Kohtusüsteemi arengu edukust sümboliseerib muu hulgas ka see, et
justiitssüsteemi 2005. aasta parimaks projektiks valiti võimaluste loomine
kaugkohtuistungiks, mis Harju maakohtu ja Murru vangla koostöös ka eduka
rakenduse leidis," rääkis justiitsminiser Lang. "Käesoleva aasta üheks
märksõnaks on arutelu kohtunike spetsialiseerumise üle. Kuigi Eesti
kohtusüsteemis ei ole märkimisväärseid kvaliteediprobleeme, pole üha keerukamas
õiguslikus keskkonnas võimalik, et kõik kohtunikud teaksid kõigil teemadel
kõike. Seetõttu tuleb kohtunikel jätkuva kvaliteedi tagamiseks spetsialiseeruda,
nagu see on toimunud teisteski õiguskaitseasutustes - politseis, prokuratuuris,
kriminaalhoolduses ja advokaadibüroodes.Suure ettevõtmisena tuleb samuti ära
märkida kohtute infosüsteemi arendust ja rakendamist selle aasta algusest."

Käesolevast aastast rääkides märkis justiitsminister, et see saab olema väga
töörohke. "Justiitsministeerium plaanib esitada Riigikogule mitmeid
seaduseelnõusid, mis mõjutavad oluliselt kohtute tööd, ennekõike pean siin
silmas kaht muudatust - uue kiirmenetlusliigi seadustamist kriminaalmenetluses,
mis võimaldab lihtsamaid ja väiksemaid asju menetleda 48 tunni jooksul, ning
halduskohtumenetlusseaduse muudatusi, mille eesmärk on viia halduskohtumenetlus
kooskõlla aasta alguses jõustunud tsiviilkohtumenetlusega."

Lisaks justiitsministrile said viiendat korda peetud üldkogul sõna Riigikohtu
esimees Märt Rask, advokatuuri esimees Aivar Pilv ja Riigikohtu kolleegiumide
esimehed Tõnu Anton, Hannes Kiris ja Ants Kull. Kohtunikud valisid endi seast
viis liiget notari distsiplinaarsüüteo tuvastamise komisjoni ning ühe liikme
kohtute haldamise nõukotta. Samuti tegid ettekanded kohtunike
omavalitsusorganite esindajad.


Kristi Künnapas
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
tel 6 208 118
mob 56 215672
kristi.kynnapas@just.ee
10 Veebruar 2006
  Kommentaarid