Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere linnavalitsuse eelinfo 13.-19.02.2006

Rakvere linnavalitsuse eelinfo 13.-19.02.2006

10.02.2006


Esmaspäev, 13.02
10.00 linnavalitsuse istung

1.Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule audiitori määramiseks – R. Vassiljev
2.Riigihanke “Rakvere linna laenude refinantseerimine “pakkujate kvalifitseermine, pakkumiste vastavaks tunnistamine ja pakkumise edukaks tunnistamine – R. Vassiljev
3.Rakvere linna ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine – R. Vassiljev
4.Lapse äravõtmine vanemalt, hagiavalduse esitamine Viru Maakohtule vanema kasvatuslike õiguste äravõtmiseks ja elatise väljamõistmiseks – R. Vassiljev
5.Alaealise perekonnanime muutmata jätmine – R. Vassiljev
6.Nõusoleku andmine alaealise vara võõrandamiseks – R. Vassiljev
7.Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule nõusoleku andmiseks riigihanke korraldamiseks – A. Suurkaev
8.Riigihanke korraldamine Rakvere Muusikakooli renoveerimise IV etapi ehitustöödele – A. Suurkaev
9.Riigihanke korraldamine Rahu tänava võimla katusekatte vahetamiseks – A. Suurkaev
10.Tänavavalgustuse ehituse tööprojektide koostamiseks lepingu sõlmimine – A. Suurkaev
11.Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule detailplaneeringu kehtestamiseks – A. Suurkaev
12.Detailplaneeringu vastuvõtmine – A. Suurkaev
13.Detailplaneeringu koostamise algatamine – A. Suurkaev
14.Kirjalike nõusolekute väljastamine – A. Suurkaev
15.Kasutuslubade väljastamine – A. Suurkaev
16.Rakvere linna tänavate ehituse- ja remondikava aastateks 2006, 2007 – A. Suurkaev
17.Sõiduautode liisinglepingute sõlmimine – A. Suurkaev
18.Mitteeluruumi üürilepingu lõpetamine – A. Jaadla
19.Põhivara ümberhindluse läbiviimiseks komisjoni moodustamine – A. Jaadla
20.Toetuse eraldamine linnavalitsuse reservfondist – A. Jaadla
21.Riigihanke korraldamine ajalehe “Rakvere Sõnumid” väljaandmiseks – A. Jaadla
22.Kohal algatatud küsimused

13.00 maakonna kriisikomisjoni koosolek, osaleb abilinnapea Ain Suurkaev
14.00 abilinnapea Rannar Vassiljev tutvub AS-ga Rakvere Soojus

Teisipäev, 14.02
10.00 sumo juunioride MM-i korralduskomisjoni koosolek
13.00 turvalisuse ja kriminaalpreventsiooni komisjoni koosolek
15.00 linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek:
1.Rakvere 2006.a. tänavate ehitus-ja remondikava (L.Korbe)
2.Pikk tn 61 detailplaneering (O.Alver)
3.Lääne-Virumaa jäätmekava eelnõu (J.Eljas)
4.Tammiku tn 36 sihtotstarbe muutmine (A.Suurkaev)
5.Rakvere linna heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine (J.Eljas, A.Suurkaev)
6.Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (J.Eljas, A.Suurkaev)
7.Jäätmeveokorraldus Rakvere linnas J.Eljas, A.Suurkaev)
8.Rakvere Põhikooli hoolekogu taotlus (R.Miiltop).

Kolmapäev, 15.02
Tallinnas algavad linnade ja valdade päevad, koos on Eesti Linnade LIidu volikogu; osalevad Rakvere LVK esimees Mihkel Juhkami ja linnapea Andres Jaadla

Neljapäev, 16.02
10.00 linnavolikogu kultuurikomisjoni koosolek
13.00 abilinnapea Ain Suurkaev ja linnametsnik Taavi Saar tutvuvad linnametsa olukorraga

Reede, 17,02
15.00 maavalitsuse hariduse arengukava töörühma koosolek, Rakvere poolt - Ain Suurkaev


Jaanus Nurmoja
info ja avalike suhete spetsialist
Rakvere Linnavalitsus
tel. +372 322 58 87
GSM +372 53 41 13 83
fax +372 322 58 71
jaanus.nurmoja@rakvere.ee
www.rakvere.ee
11 Veebruar 2006
  Kommentaarid