Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Savisaar järjekordselt ei nõustunud Eesti Raudtee varade üleshindlusega

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

01.03.2006

Savisaar järjekordselt ei nõustunud Eesti Raudtee varade üleshindlusega

Täna jätkus AS Eesti Raudtee 21.oktoobril 2005 pooleli jäänud üldkoosolek. Arutati 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamist, mille arutelu jäi eelmisel korral pooleli seoses ettevõtte poolt läbiviidud põhivarade ümberhindluse vastuoludega.

Majandusaasta aruanne taasesitati juhatuse poolt põhivarade ümberhindlusega 2,5 miljardilt kroonilt 6 ,16 le miljardile, kuid endiselt ei esitatud nõuetekohast vara väärtuse testi, mis kinnitaks põhivara kaetava väärtuse vastavust ümberhindlusele.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ei pidanud võimalikuks esitatud kujul 2004 . aasta majandusaasta aruannet kinnitada, kuna ümberhindluse kontrollimisel saadud tulemused on vastuolulised ning seetõttu hääletas ministeerium majandusaasta aruande kinnitamise ettepaneku vastu. Edgar Savisaare hinnangul ei ole korrektne majandusaasta aruandes kajastada põhivara ebarealistlikult üleshinnatud väärtuses, millele puudub tegelik rahaline kate.

Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi kohaselt ei või põhivara bilansiline maksumus ületada põhivara kaetavat väärtust. Kaetav väärtus leitakse vara väärtuse testi läbiviimisega peamiselt rahavoogude põhisel hindamismeetodil, kuid paraku keeldub AS Eesti Raudtee endiselt vara väärtuse testi läbiviimisest kehtivate raudteeinfrastruktuuri kasutustasudega, kuivõrd see ei vastavat ettevõtte ootustele. Ministeerium on seisukohal, et vara väärtuse testi läbiviimisel ei ole võimalik lähtuda kasutustasust, mida ettevõtte omanikud sooviksid teenida, vaid lähtuda tuleb reaalselt kehtivast õigusest ja kehtivatest tariifidest, millel baseerub ettevõtte tegelik tulubaas. Ministeeriumi hinnangul ei ole korrektne majandusaasta aruandes kajastada põhivara väärtuses, millele puudub tegelik kaetav rahavoog. Raamatupidamise seaduses sätestatud konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt peab ettevõte vältima vara alusetut üleshindamist, kuid ministeeriumi hinnangul ei vasta AS Eesti Raudtee poolt esitatud aruanne eelnimetatud nõudele.

“Kuidas on võimalik, et raudtee, mille enamusaktsiad 2001. aastal müüdi 1 miljardi krooni eest, väärtuseks on 2004. aastal ootamatult enam kui 6 miljardit krooni?” küsis Savisaar. Kuna üldkoosolekul kokkulepet ei saavutatud lubas Edward Burkhardt esitada oma edasised sammud kirjalikult.

Lugupidamisega

Anu Hallik-Jürgenstein
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 6 256 493
01 Märts 2006
  Kommentaarid