Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Erakond Eesti Eest deklaratsioon

Erakond Eesti Eest!


Eesti kodanikud ootavad poliitikutelt teenäitamist tulevikku. Vaja on liita
jõud Eesti ees seisvate probleemide lahendamiseks ja eesmärkide
saavutamiseks.

Aeg on minna tegudele! Teeme ettepaneku moodustada ühine Erakond Eesti Eest!
Res Publica ja Isamaaliidu ühinemise eesmärk on kaitsta Eesti elanikele
olulisi väärtusi ja hoida Eesti edu.

Näeme, et jõude ühendades suudame paremini kanda erakondade seniseid
püüdlusi ning kaitsta rahvuslikku, demokraatlikku ja isikuvabadust austavat
ilmavaadet. Liites aatekindluse, kogemuse ning värskuse, ühendades mõlema
erakonna liikmeskonna, loome tugeva ja stabiilse paremkonservatiivse jõu.

Erakond Eesti Eest sõnastab Eesti uue tulevikuvisiooni. Iseseisvuse
saavutasime, Euroopa Liitu ja NATO-sse astusime ning ka elatustase võimaldab
üha enamat. Eesti riiki ja ühiskonda ootavad uued väljakutsed, mis nõuavad
julget ja selget sihiseadmist tulevikuks. Rahvuse püsimajäämine, inimeste
heaolu kindlustamine ja riigi julgeoleku tagamine on ainult mõned
väljakutsed, mis meie ees seisvad. Me oleme neile vastamiseks valmis.

Teiseks tuleb üha kiiremini muutuvas maailmas hoida eesti rahvust, keelt ja
kultuuri kui alusväärtusi.

Kolmandaks peab Eesti kestma vaba ja inimkeskse riigina, kus väärtustatakse
kõigi Eesti elanike inimväärikust, loovust ja ettevõtlikkust.

Neljandaks tuleb tagada aus riigivalitsemine. Välistame nomenklatuurse
ringkäendusele rajatud poliitika. Ostmine, müümine, vahetamine ja
varastamine ei tohi kuuluda riigivalitsemise juurde.

Viiendaks aitame abivajajaid. Hoolime inimestest ja tahame oma poliitikaga
tagada, et keegi ei satuks olukorda, kust puudub väljapääs. Samas peab
inimesele alles jääma otsustusvabadus.

Kuuendaks väärtustame säästlikku ja rohelist elulaadi. Olgu Eesti see riik,
kes juba täna astub samme tulevikust vastu vaatavate ohtude vältimiseks.

Eesti vajab tugevat konservatiivsetel väärtustel põhinevat erakonda, mis
lisaks eesti rahva püsimisele, eesti keele ja kultuuri kestmisele kindlustab
ühiskonna pideva arengu.

Kodanikud otsivad kindlustunnet demokraatlike väärtuste püsimisse.
Poliitikute kohus on taastada usk ausasse riigijuhtimisse.

Res Publica ja Isamaaliit tahavad moodustada Eesti suurima rahvaerakonna.
Kahe erakonna ühinemisel tekib tervik, mis kehastab pikka poliitilist
kogemust, jääb kindlaks senistele aadetele ja kannab Eesti tulevikku.
04 Aprill 2006
  Kommentaarid