Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli sissejuhatus kohtumisel pressiga 20.11.2001

Lugupeetud ajakirjanikud!

Olen südamest rõõmus võimaluse üle teha Eesti Vabariigi presidendina oma esimene riigivisiit just Soome Vabariiki.

Äsja arutasime president Haloneniga Euroopa Liidu laienemisega seonduvat ja ka Euroopa tulevikuküsimusi. Rääkisime aktuaalsetel julgeolekupoliitika teemadel. Ning muidugi oli meeldiv mõtteid vahetada Eesti ja Soome väga heade suhete üle.

Soome on olnud Eesti peamine toetaja meie liikumises Euroopa Liitu.

Loodan, et juba paari aasta pärast võime kõnelda ka Eestist kui Euroopa Liidu liikmesriigist. See annab meie unikaalsele partnerlusele kahtlemata veel ühe lisamõõtme. Eestil on Soomega lähedane nägemus Euroopa Liidu arengutes, mille sisuks on väikeriikide kaasarääkimisõiguse piisavalt kõrge tase ja avatud, demokraatliku otsustusprotsessi eelistamine.

Mõistetavalt on 11.septembril Ameerika Ühendriikide vastu suunatud terroriakt sundinud täiustama riikidevahelist julgeoleku-alast koostööd.

Eesti ja Soome vahel võime rääkida juba sellealasest traditsioonist. Eesti pürgimine NATO-sse ei vähenda karvavõrdki Eesti ja Soome vahel väljakujunenud julgeoleku- ja kaitsealase koostöö vorme. Respekteerides teineteise valikuid, lähtuvad mõlemad riigid üldise ja stabiilse julgeoleku tagamise eesmärgist. Sama pädeb täiel määral ka suhetes oma naabritega. Eesti nagu Soomegi taotleb heanaaberlike ja vastastikku usalduslike suhete kindlustamist Vene Föderatsiooniga. Eestil ja Venemaal on selles osas veel mitmeid süvendamisvõimalusi.

Austatud ajakirjanikud. Äsja võisime lugeda, et Soome on maailmas majanduslikult üks konkurentsivõimelisemaid riike. Majanduskeskkonna avatuse poolest on aga Eesti jõudnud esirinda. Soome edu kahtlemata innustab meid.

Soome omakorda võib loota Eestile - sellest sõnumist on kantud presidendina ka minu esimene riigivisiit Soome Vabariiki.

Tänan teid tähelepanu eest.
20 November 2001
  Kommentaarid