Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI 17. NÄDALA EELINFO

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 17. nädala eelinfo

24.04.2006


ESMASPÄEV

24.-26. aprillil toimub Amsterdamis säästva energeetika foorum, milles osaleb energeetikaosakonna energiasäästu ja taastuvenergia talituse juhataja Madis Laaniste. Foorumil arutatakse Euroopa säästva energia arengu põhimõtete vastavust Rohelise Raamatu energiatõhususe tegevuskavale.

24.-26. aprillil toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni vedelkütusevaru töögrupi koosolek, kus osaleb energeetikaosakonna nõunik Ell-Mari Koppel.

TEISIPÄEV

Teisipäeval, 25. aprillil kell 17.00 kohtub minister Edgar Savisaar ühistranspordi firma juhi Hugo Osulaga. Arutatakse ühistranspordi dotatsioonide ja korralduse teemadel.

Teisipäeval, 25. aprillil kell 18.00 kohtub minister Edgar Savisaar Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) uue juhatuse esimehe Viljar Jaamuga, arutamaks EASi tulevikuplaane ja koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Teisipäeval, 25. aprillil toimub Brüsselis Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu energeetika töögrupi korraline koosolek, kus osaleb kütuse ja energiaturu talituse juhataja Ando Leppiman. Arutluse all on nõukogu järeldused biomassi tegevuskava osas.


KOLMAPÄEV

Kolmapäeval, 26. aprillil kell 10.00 avab minister Edgar Savisaar ettevõtluskonverentsi "Efektiivsed finantseerimisvõimalused väike- ja keskettevõtetele Eestis ja mujal Euroopas". (Vaata lisaks allpool toodud KredExi eelinfot.)

Kolmapäeval, 26. aprillil kohtub asekantlser Andres Tint USA Boeing Company rahvusvaheliste suhete asepresidendi Thomas R.Pickering'iga. Kohtumisel osalevad veel lennundus-merendusosakonna juhataja asetäitja Tõnis Lepp ja ministri nõunik Oleg Harlamov.

Kolmapäeval, 26. aprillil osalevad teede- ja raudteeosakonna töötajad Priit Vene, Jaak ideon ja Eda Rembel Liiklusjärelevalve alasel nõupidamisel Pärnus.


NELJAPÄEV

Neljapäeval, 27. aprillil kell 10.00 osaleb minister Edgar Savisaar valitsuse istungil.

Neljapäeval, 27. aprillil kell 15.00 kohtub minister Edgar Savisaar Iisraeli suursaadikuga Eestis T.E. Shemi Tzur'iga.

Neljapäeval, 27. aprillil kell 16.00 osaleb minister Edgar Savisaar valitsuskabineti nõupidamisel.

Neljapäeval, 27. aprillil toimub Tallinnas TTÜ-s Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse, TTÜ jt poolt korraldatud foorum "Quo vadis, Eesti energeetika?", kus osalevad ka energeetikaosakonna spetsialistid.

27-28. aprillil osalevad teede- ja raudteeosakonna töötajad Elga Sepp, Katrin Tambur ja Priit Vene ühistranpordi alasel seminaril Pärnus.


REEDE

Reedel, 28. aprillil kell 9.00 kohtub minister Edgar Savisaar Iirimaa suursaadikuga Eestis T.E. Noel Kilkenny'ga.

Reedel, 28. aprillil kell 10.00 osaleb minister Edgar Savisaar Eesti Lootsi üldkoosolekul.

Reedel, 28. aprillil avab majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar AS Tallink Grupi uue laeva Galaxy esitluskruiisi.

Reedel, 28. aprillil kohtub asekantsler Andres Tint Jaapani valitsuse teadus- ja tehnologianõunik dr Yuji Inoue'ga. Kohtumisest võtavad osa veel sideosakonna juhataja asetäitja Tõnu Nirk ja Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaspetsialist Raigo Iling.

Reedel, 28. aprillil on Riigi infosüsteemide osakonna IT arhitektuuri talituse peaspetsialist Urmas Raude Brüsselis programmi "Koosvõimelised Euroopa eRiigi teenused" (IDABC) juhtkomitee (PEGSCO) tehnilise töögrupi istungil. Liikmesriikide esindajad teevad otsuseid IDABC horisontaalsete meetmete osas (hõlmavad üleeuroopalise IT infrastruktuuri arendamise, turvalisuse ja koosvõime tagamise projekte).


KONKURENTSIAMET

25.- 26. aprillil osaleb teise järelevalveosakonna juhataja asetäitja kt Deevi Asbaum Euroopa Konkurentsivõrgustiku (ingl k European Competition Network) leebusprogrammi (ingl k leniency) töögrupi kohtumisel Budapestis. Leebusprogramm tagab kartellis osalejale täieliku puutumatuse või karistuse märkimisväärse vähendamise, vastutasuks juhtumi uurimise eel ja ajal vabatahtlikult avaldatud kartelli puudutava teabe eest.

Maarja Uulits
nõuniku kt
Välissuhete ja informatsiooni osakond
Konkurentsiamet
tel:680 3937
e-mail: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee


MAANTEEAMET

27.-28.aprillil peetakse Balti Teedeliidu juhatuse nõupidamine Eesti Maanteemuuseumis Varbusel, Põlvamaal.
Nõupidamisel osalevad kolme balti riigi maanteeametite peadirektorid jt. liidu liikmed.
Päevakorras leiavad käsitlemist:
- olukord Eesti, Läti ja Leedu teedemajanduses
- EL kaasabi teedemajanduse finantseerimisel liidu kolmes riigis
- Balti Teedeliidu koostööküsimused Põhjamaade Teedeliiduga
- aasta tööplaan
- liidu toetusel uue teadusliku ajakirja esimese numbri ("The journal of Road and Bridge Engineering") ja edasise väljaandmise küsimused
- 26-28 augustil 2006 Kuressaares toimuva Balti Teedeliidu XXVI rahvusvahelise konverentsi korraldamine, kus Eesti maanteeamet annab üle eesistujamaa kohustused Läti maanteeametile järgnevaks kolmeks aastaks.

Põlva Maakonda tutvustab Põlva maavanem Urmas Klaas.
Tiina Reisamann
Peadirektori abi
6 119 369
50 50 358


PATENDIAMET

Kolmapäeval, 26. aprillil tähistatakse Eestis kuuendat korda Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) algatatud ülemaailmset intellektuaalse omandi päeva. Sel puhul korraldab Patendiamet koostöös Euroopa Patendiametiga seminari väikeettevõtjatele teemal Väikeettevõtja toodete õiguskaitse.
Seminarile on oodatud väikeettevõtjad, oma äri alustanud või alustamist planeerivad inimesed, üliõpilased, leiutajad ja teised intellektuaalomandist huvitatud.
Täpsem info kodulehel www.epa.ee

Eve Tammaru
infoosakonna teabetalituse juhataja
627 7907KREDEX

Kolmapäeval, 26. aprillil korraldab KredEx koostöös Euroopa Komisjoniga Laulasmaa konverentsikeskuses rahvusvahelist finantskonverentsi teemal "Efektiivsed finantseerimisvõimalused väike- ja keskettevõtetele Eestis ja mujal Euroopas".

Konverents keskendub väike- ja keskettevõtete rahastamisvõimaluste käsitlemisele, andes ülevaate Eesti ja Euroopa ettevõtlusmaastikul toimuvast, tulevikutrendidest ning erinevatest EL-is kättesaadavatest finantsinstrumentidest. Keskendutakse eelkõige riigi abil rakendatud instrumentidele, sealhulgas laenukäendustele.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku erinevad ettevõtluskeskkonna osapooled: ettevõtted, avaliku sektori organisatsioonid ja finantsasutused, et vahetada kogemusi, teadmisi ja informatsiooni Eesti ettevõtete paremaks finantseerimiseks ja kapitalile ligipääsu parandamiseks.


Kolmapäeval, 26. aprillil korraldab KredEx koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga seminari teemal "Energiasäästu võimalused korterelamus".
Seminaril kajastatakse järgmisi teemasid: Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiviga kaasnevad nõuded Eesti kortermajadele; energia säästmine korterelamus; energiasäästu kompetentsikeskus.

Seminar toimub 26. aprillil Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2), kell 13.00-16.30. Seminarist osavõtt on tasuta. Osalemisest palume teatada telefonil 6 819 975/ 6 819 950 või e-postil elina@kredex.ee hiljemalt 21. aprilliks.


Tiina Hiller
KredEx
Turunduse ja tootearenduse projektijuht
Tel: 681 9943
Faks: 681 9951
GSM: 55 60 74 83
www.kredex.ee
tiina.hiller@kredex.eeLugupidamisega,

Maarja Põld
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel: 6 256 364
mobiil: 55 683 588
e-post: maarja.pold@mkm.ee
24 Aprill 2006
  Kommentaarid