Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti Pank täiustas eurodes antud laenude statistikat

PRESSITEADE 24. mai 2006


Eesti Pank täiustas eurodes antud laenude statistikat

2006. aasta maikuust avaldab Eesti Pank detailsemat teavet euros antud või euroga seotud
laenude intressimääradest. Seni avaldas Eesti Pank statistikat eurolaenude intressimäärade
kohta vaid tähtajavahemike kaupa, nüüd lisandub sellele kliendigruppide lõige. See
informatsioon on kättesaadav uues tabelis 6.1.2 "Euros antud laenude intressimäärad
kliendigruppide ja tähtaja lõikes"
(http://www.eestipank.info/dynamic/itp/i tp_report.jsp?reference=141&className=EPSTAT&lang=
et). Tabelis 6.1.2. toodud lõiked on võrreldavad kroonilaenude intressimäärasid käsitleva
tabeli 6.1.1. lõigetega. Andmed on esitatud tagasiulatuvalt alates jaanuarist 1999.

Täiendatud statistika avaldamisega tehakse algust kolmapäeval, 24. mail 2006.

Tänasel päeval moodustavad euros antud ja euroga seotud laenud umbes 80 protsenti
väljaantud laenude kogumahust. Sellest tulenevalt pidas Eesti Pank vajalikuks pakkuda
avalikkusele detailsemat, nii tähtaegade kui kliendigruppide lõikes, teavet euros antud
laenude intressimääradest. Eesti kroonis ja euros antud laenude intressimäärade eristamine
annab täpsema ja terviklikuma pildi Eestis valitsevast intressitasemest.

Laenuintresside statistikas sisalduvad nüüd ka Balti Investeeringute Grupi (BIG) andmed.
Alates 28. septembrist 2005 krediidiasutusena tegutseva BIG-i andmed on lisatud
tagasiulatuvalt alates 2005. aasta oktoobrikuust.


Lisateave:
Janno Toots
Avalike suhete büroo juhataja
Eesti Pank
Tel: 668 0745, 515 4037
E-post: janno.toots@epbe.ee
www.eestipank.info
24 Mai 2006
  Kommentaarid