Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pressiteade: Eesti Lipu Selts

TEADEEesti lipu 122. sünnipäeval, 4. juunil kell 7 hommikul, toimub Eesti Lipu
Seltsi korraldusel Toompeal, Pika Hermanni jalamil äratusmäng ja pidulik
riigilipu heiskamine. Mängib kaitseväe orkester major Peeter Saani
juhatusel.

Samal päeval avab Eesti lipu sünnikohas Otepääl sealse koguduse õpetaja Jüri
Stepanov tagasivaatenäituse "Eesti lipp 120".Eesti Lipu Seltsi juhatus----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------


Eesti Lipu Seltsi pöördumine


4. juunil saab meie sinimustvalge lipp 122-aastaseks, on Eesti lipu päev.

Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalgest kujunes meie rahvuslipp, seejärel
riigilipp. Sinimustvalge on eesti rahva ühtekuuluvuse sümbol ja sellisena
peaksime ka oma lippu suhtuma ja seda kasutama. Ärgem unustagem seda kunagi,
kui kalender näitab järjekordset lipupäeva. Kasutagem oma rahvuslipu
heiskamise õigust, mida on meie ajaloos olnud ülekohtuselt lühikest aega.

Sinimustvalge lipp on meie riigi sümbol - see tähendab, et seaduse järgi on
riigilipp riigi kaitse all. Riik peab kaitsma nii lippu ennast kui selle
heiskajaid-kandjaid. Tänavu 9. ja 26. mail aeti Tallinnas Tõnismäelt minema
meie riigilippude kandjad. Sisuliselt tähendab see, et neil kahel päeval
Tõnismäel Eesti riiki ei olnud. Sündmustes endis poleks justkui midagi uut -
sinimustvalge heiskamist ja kandmist on läbi aegade varemgi takistatud,
keelatud, heiskajaid ja kandjaid ka vangi heidetud ning isegi maha lastud.
Ent seni on see aga toimunud võõrvõimude valitsemise ajal .


Eesti Lipu Selts tänab kõiki, kes meie sinimustvalget kalliks on pidanud,
seda au sees hoidnud, heisanud lipupäevadel rahvus- ja riigilipuna. Meie
eriline tänu ja lugupidamine kuulub neile, kes rasketel aegadel on meie
rahvussümbolit heisates või seda kandes end ohtu seadnud. Oleme kindlad, et
tuleb aeg, mil ka Eesti riik neile oma väärilist tunnustust avaldab.

Eesti lipu päeva eel kutsume kõiki asutusi, organisatsioone, kohalikke
omavalitsusi ja eraisikuid seda päeva vääriliselt tähistama. Päeva võiks
sisustada tavalisest pidulikuma lipuheiskamisega, kõnede-ettekannete,
muusika ja lauluga, muude teemakohaste üritustega, kindlasti unustamata
seejuures meie noori. Aga seegi oleks hea, kui me kodumaa suvehommikul
maailma ilusaimat lippu heisates vähemalt mõtleksime pisutki sinimustvalge
tähendusest meie endi jaoks. Eriti viimaste sündmuste taustal pakuvad selles
ehk taas abi Gustav Suitsu luuleread Vabadussõja ajast - 1919. aastast:

Tõsta lipp! See vestku, vestku,
Tõotusest, mis kestku, kestku,
Sinisega viirutatud.
Musta mulla põimuline,
Lehvi valge võimuline,
Tormatud ja piiratud!


1.juunil 2006
Eesti Lipu Seltsi juhatus
03 Juuni 2006
  Kommentaarid