Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKL pressiteade

Eesti Ametiühingute Keskliidu

PRESSITEADE

13. september 2006

Ametiühingute Keskliit pöördub ILOsse

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) esitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ühine­mis­vabaduse komiteele kaebuse Eesti Vabariigi vastu, sest vaatamata ametiühingute poolt aastaid tehtud ettepanekutele pole valitsus tühistanud riigi- ja omavalitsuste ametnike totaalset streigikeeldu.

Neljapäeval algusega kell 9.30 korraldab Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) Stenbocki maja ees piketi, et nõuda riigitöötajaile suuremat palka. Pikett on praegu riigitöötajate ainus võimalus oma protesti väljendamiseks valitsuse palgapoliitika vastu, streikimise õigust riigitöötajail pole. "Riik kardab enda palgal olijaid, kui ta ei julge anda neile streigiõigust - üht töötajate põhiõigust," ütles EAKL esimees Harri Taliga. "Valitsus ilmselt naudib oma jõupositsiooni ja etendab demokraatlikke läbirääkimisi, samas kui töötajad on ilma jäetud kõige tõhusamast relvast oma huvide kaitsmisel."

EAKL on aastaid teinud ettepanekuid riigitöötajate streigiõiguse seadustamiseks, ent seni pole ükski valitsus probleemi lahendanud. Sotsiaalminister Jaak Aab on küll toetanud EAKL nõudmisi ses küsimuses, ent ometi pole streigikeeldu tühistatud. "Kogu aeg on räägitud, et küsimus lahendatakse uue avaliku teenistuse seaduse vastuvõtmisega," lausus Taliga. "Aga seda tüdimuseni tuttavat juttu olen mina kuulnud juba üle kaheksa aasta."

ILO ühinemisvabaduse komitee vankumatu seisukoht on, et streigiõigust tohib piirata ainult otseselt riigivõimu teostavate avalike teenistujate suhtes. Eesti rikub rahvusvahelist tööõigust, kuna streigikeeld laieneb kõigile riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste töötajatele sõltumata nende töö iseloomust - alates ministrist ja lõpetades vallavalitsuse koristajaga. Et ametnikel oleks reaalne võimalus tõhusalt kaitsta oma huve, peab riik kindlaks määrama üsna kitsa ametnike ringi, kelle puhul streigikeeld on põhjendatud ja kooskõlas ILO standarditega. Eesti piirab streigiõigust põhjendamatult laias ulatuses - streik on keelatud valitsus­asu­tus­tes, kõigis muudes riigiorganites ja kohalikes omavalitsustes, kaitseväes, kohtutes ning tuletõrje- ja päästeteenistuses.

Lisainfo:

Harri Taliga, EAKLi esimees

64 12 800, 55 53 4840

Siiri Rebane, EAKL infojuht

64 12 808, 58 19 04 00
13 September 2006
  Kommentaarid