Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valmis uuring joobes juhtide kohta

Täna toimunud järjekordsel Kuriteoennetuse Nõukogu (KEN) istungil tutvustati
äsjavalminud uuringut "Joobes sõidukijuhtimisega seonduvad riskid ja võimalikud
meetmed joobes sõidukijuhtimise vähendamiseks.

Uuringu ühe autori, Justiitsministeeriumi kriminaalteabe osakonna nõuniku Andri
Ahvena sõnade kohaselt ei olnud senised meetmed joobes juhtidega võitlemisel
piisavalt tulemusi andnud, mis tingis ka vajaduse antud uuringu järele. "Uuring
on selles mõttes ainulaadne, et esmakordselt uuriti Eestis sõidukijuhi
joobeastme ja liiklusõnnetuse riski seoseid," selgitas Ahven.

Uuringu tulemuste kohaselt toimus 2005. aastal joobes juhtide osalusel 18%
inimkannatustega liiklusõnnetustest. Neli viiendikku hukkunud
mootorsõidukijuhtidest oli joobes 1,5 promilli või enam. Suurim risk õnnetusse
sattuda või seda ise põhjustada on uuringu kohaselt noortel, alla 25-aastastel
ja eriti alla 20-aastastel joobes juhtidel.

Joobes juhtide osalusel toimunud liiklusõnnetused leidsid kõige sagedamini aset
reede, laupäeva ja pühapäeva õhtul ning varastel öötundidel.

Ettepanekute osas tõi uuringuga tegelenud töögrupp muuhulgas välja karistuste
diferentseerimise ning karistuste olulise karmistamise alates teatud
joobeastmest, samuti järjepidevalt põhjalikuma info kogumise joobemäärade kohta.
Kaaluti ka võimalikku vajadust muuta teatud joobemäärast sõitmine kohe
kuriteoks.

Istungit juhatanud justiitsminister Rein Lang märkis, et kuigi roolijoodikud on
Eesti teedel väga tõsiseks probleemiks, on olukord liiklusohutusega üleüldse
väga halb, mille tõestuseks on lisaks veel need 82% liiklusõnnetustest, mis
toimusid kainete juhtide osalusel. "Antud uuringu tulemuste põhjal saavad
Justiitsministeerium ja Siseministeerium hakata ette valmistama vajalikke
seaduseelnõusid ja -muudatusi ning politseil on põhjalikumad andmed oma
taktikate kaasajastamiseks," ütles Lang.

Ka rõhutas Lang, et taolist statistikat ning analüüsi peaks parimate võimalike
tulemuste nimel läbi viima regulaarselt.

Liikluses joobes sõidukijuhtimise vähendamise meetmete väljatöötamise komisjon
otsustati moodustada suvel toimunud KENi istungil ning uuringu läbiviimine ning
analüüs oli komisjoni esimeseks ülesandeks.

Uuringuga saab tutvuda Justiitsministeeriumi kodulehel:

http://www.kuriteoennetus.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=24930/Joobes +s%
F5idukijuhtimisega+seonduvad+riskid+ja+v %F5imalikud+meetmed+joobes+s%F5idukijuht
imise+v%E4hendamiseks.pdf

________________

Avalike suhete talitus

Justiitsministeerium

6 208 118

5 342 6784

mart.siilivask@just.ee
03 Oktoober 2006
  Kommentaarid