Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahandusministeerium täpsustab: pensionifondide valitsemistasude piirmäärad ei kao kuhugi

Rahandusministeerium peab vajalikuks täpsustada, et erinevalt meedias levinud seisukohast ei kao alates 2007. aastast kusagile pensionifondide valitsemise ja osakute tagasivõtmistasudele sätestatud piirmäärad.

II samba pensionifondidel on kolme liiki tasusid:

- osakute väljalasketasu
- valitsemistasu
- osakute tagasivõtmistasu

Kõikidel nendel tasudel on kehtiva seaduse kohaselt praegu piirangud. Seaduse kohaselt lõppeks alates 2007. aastast ära ainult osakute väljalasketasu piirang, mis on praegu 3%.

Valitsemistasu piirmäär on 2% (konservatiivsetel pensionifondidel 1,5%) ja tagasivõtmistasu piirmäär 1%. Fondihaldurite põhiliseks tuluallikaks on aga just valitsemistasude määrad, kuna neid võetakse igal aastal kogu penisonifondide mahu pealt.

Kehtivad fonditingimused sätestavad üsna erinevaid osakute väljalasketasude piirmäärasid. Üldjuhul on kõikide kohustuslike pensionifondide väljalasketasud väiksemad kui seadusega sätestatud piirmäär, jäädes 1-2% vahele. Lisaks on näha, et 2007. aastast alandatakse mitmete pensionifondide väljalasketasude määrasid. Rahandusministeerium analüüsib põhjalikult kohustuslike pensionifondide teenustasude poliitikat. Kui on alust arvata, et konkurents turul ei ole piisavalt efektiivne ning pensionifondide osakute väljalaskmisega seotud tasud on põhjendamatult suured, oleme valmis jätkuvalt reguleerima ka neid hindu riigi poolt piirmäärade seadmisega.

"Kogumispensioni süsteem ei ole vabatahtlik skeem, mistõttu võib mitmetel juhtudel olla põhjendatud riigipoolsete piirangute seadmine süsteemiga liitunute kaitseks," selgitas rahandusminister Aivar Sõerd." Seepärast olengi seisukohal, et kogumispensioni osakute väljalasketasud ja regulatsioon tuleb üle vaadata. Rahandusministeerium palub finantsinspektsioonil lähiajal kindlasti läbi viia põhjaliku analüüsi turuolukorrast seoses kogumispensionidelt võetavate tasudega. Selle tulemuste põhjal saame otsustada, millised on õiglased ja kohased tasumäärad ja kui suur on selle probleemi ulatus üldse. See võimaldaks ka ette valmistada vastavad seadusemuudatused, mille sisseviimiseks on võimalik kasutada ka juba Riigikogus menetluses olevat investeerimisfondide seaduse eelnõud."

Märgime lisaks, et eilse Postimehe juhtkirjas toodud väide: “Ligikaudsete arvutuste järgi on 2005. aastal fondivalitsejate kogutulu väljalasketasudest umbes 155 miljonit krooni”, ei vasta tõele. Eelmisel aastal oli fondivalitsejate kogutulu kohustuslikust kogumispensionist umbkaudu 81 miljonit krooni, millest ainult 26 miljonit moodustasid tulud väljalasketasudelt.

Samuti oli viga eilse Postimehe esilehe artiklis, kus väideti, et fondihalduritele on kindlustatud 260 miljoni kroonine tulu.Tegelikkuses on see siiski raha, mis laekub liitunutelt nende pensionifondi kuus. Fondivalitsejate tulu tuleb sellelt summalt võetud osakute väljalasketasust, valitsemistasust ja osakute tagasivõtmistasust. Väga üldisel hinnangul on fondivalitsejate tulu kokku sel aastal orienteeruvalt 10 miljonit krooni kuus.


Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 6 113 035
Mob. 56 215672
E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee
04 Oktoober 2006
  Kommentaarid