Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Narva linn kehtestab uue reklaami paigaldamise korra

Uue määruse eelnõuga soovitakse muuta ja täiendada seni Narvas kehtivat reklaami paigaldamise korda (Narva Linnavolikogu määrus nr 31/35, 27.05.2004). Uues redaktsioonis arvestatakse Reklaami- ja Maksukorralduse seadust ning Põhiseaduse sätet, et igaühe omand on puutumatu.

See puudutab reklaami, mis paigaldatakse juriidiliste või füüsiliste isikute omandis olevatele hoonetele, rajatisele või maadele.

„Ühiskonna arenedes muutuvad käibivad tõed ja normid. Selle tõttu on ka Narva linnas kehtiv määrus ajale natuke jalgu jäänud. Vahepeal on linn arenenud, siia on tulnud uued ettevõtted, kellel on reklaami alal natuke teistsugused kogemused,” ütles Narva linnasekretär Ants Liimets.

Liimetsa sõnul on reklaamimaks üks osa linna eelarve kujundamises ning sellepärast tulebki kõiki reklaamiga seonduvat täpsustada. Põhiline on uues määruses see, et kõik, kes reklaamivad linnas oma toodangut, ka maksaksid korralikult selle eest linnakassasse. Teise olulise asjana reguleeritakse sama määrusega see, kuidas vältida linnas „üleliigset” reklaami – alkohol ja tubakatooted ning kuidas käituda, kui need on siiski üles pandud.

Määruse eelnõu uues redaktsioonis on lisatud lõik reklaami paigaldamise erisuste kohta. See on reklaami paigaldamine muinsuskaitsealal asuvatel hoonetel, rajatistel ning ajaloolistel hoonetel paigaldatud mälestustahvlid; ravimi ja tervishoiuteenuse reklaami paigaldamine jms.

Uue määruse eelnõu koostamisel arvestati Linna peaarhitekti, vanemspetsialisti, inspektori ajaloo alal (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet), teedeteenistuse inspektori, liikluskorralduse spetsialisti (Linnavara- ja Majandusamet), linnaarstiteenistuse ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti juristi märkusi ja täiendusi.

Lisainfo: Narva linnasekretär Ants Liimets, tel 35 99 002

Anti Ronk
OÜ Viru PR suhtekorraldaja
555 15 788
anti@virupr.ee
www.virupr.ee
04 Oktoober 2006
  Kommentaarid