Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Käivitus esmakordne uuring turismiettevõtete koolitusvajaduse kohta

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eestvedamisel valmib Eesti turismiettevõtete töötajate koolitusvajaduse uuring, mis on esimene omataoline Eestis. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade Eesti turismisektori koolitusvajadustest ja -võimalustest.

EASi juhatuse liikme Ülari Alametsa sõnul on uuring oluliseks tähiseks Eesti turismiarenduses. „Eesti turismiteenuste kvaliteet on täna veel ebaühtlane. Turismiettevõtete koolitusturu ning ettevõtjate soovide-võimaluste kaardistamise abil soovime kvaliteeti tõsta,” sõnas ta.

„Eesti turismil läheb küll hästi, ent on ilmnenud ka märke, mis peaks tegema valvsaks. Näiteks lõviosa tuludest toovate soome turistide arv näitab vähenemise tendentsi. Et edu hoida, on uudsusesse ja kvaliteeti panustamine hädavajalik ja riigi ülesanne on selles ettevõtjaid aidata,” selgitas Alamets.

Uuring valmib aasta lõpuks ja hõlmab kogu turismisektorit: majutusettevõtteid, reisikorraldajaid ja muude teenuste pakkujaid, nt aktiivse puhkusega tegelevaid firmasid. Samuti on hõlmatud nii väikesed kui suured turismifirmad ning nii maa- kui ka linnaettevõtted, et analüüsida andmeid piirkonniti.

Peale turismiettevõtete katab uuring ka koolitusfirmasid, selgitades, millised ettevõtted milliseid koolitusi pakuvad ning kust tulevad ideed ja koolitajad. Seejärel võrreldakse, kuidas sobivad võimalused vajadustega.

EAS on turismiettevõtjate teadlikkuse teemale pööranud tähelepanu juba varem. 2005. aastal alustati turismi teadlikkus- ja koolitusprogrammiga, mille raames toimuvad koolitusüritused sektorites, milles on seni vähe koolitust pakutud, nt säästev turism, mõisaturism. Tagasiside ettevõtjatelt on olnud positiivne, koolitusi peetakse vajalikuks ja neist võetakse arvukalt osa.

„Uuringust tahame saada süsteemset tagasisidet, mida saaks riik veel teha. Samuti aitaks uuring anda soovitusi koolitusfirmadele, mida nemad võiksid müüa, et sellest tõuseks maksimaalselt kasu nii koolitajatele kui ka turismiettevõtjatele,” rääkis Alamets.

Uuringut kaasrahastab üks Euroopa struktuurifondidest – Euroopa Sotsiaalfond – ning selle viivad läbi OÜ Consumetric ja AS Resta.

Lisainfo:
Monika Friedberg
EASi turismiarenduskeskus
Tel 627 9771
E-post monika.friedberg@eas.ee <mailto:monika.friedberg@eas.ee>
04 Oktoober 2006
  Kommentaarid