Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Siseministeeriumi töötas välja tegevused kodanikualgatuse arengukava elluviimiseks

Siseministeeriumi töötas välja tegevused kodanikualgatuse arengukava elluviimiseks

Valitsus kiitis täna, 28. septembril, heaks siseministeeriumis väljatöötatud kodanikualgatuse toetamise arengukava rakendusplaani 2007. aastaks. Rakendusplaan määratleb tegevused nii riigiasutuste omavahelise koostöö kui kodanikuühenduste ja avaliku sektori vahelise koostöö parandamiseks.

Rakendusplaan näeb ette nii riigiasutustele kui kodanikuühendustele suunatud koolituse läbiviimist, kodanikualgatuse maakondliku tugisüsteemi arendamist, riiklike rahastamisprogrammide edasiarendamist ning kaasamise hea tava juurutamist. Kavas on kaasamisveebi loomine ning selle pidev täiendamine. Riigiasutuste, ettevõtete ja mittetulundussektori parema informeerituse tagamiseks on plaanis kaasajastada mittetulundusühingute ja sihtasutuste register. Lisaks sellele näeb rakendusplaan ette vabatahtlike tegevuse soodustamise ning noorte osalusvõimaluste mitmekesistamise.

Kõik kodanikualgatuse arengukava täitmiseks vajalikud kulutused planeeritakse asjaomaste ministeeriumide eelarvetes. Arengukava on koostatud aastateks 2007–2010. Käesoleva rakendusplaani tegevuste elluviimise tähtaeg on 31.detsember 2007.

Kodanikualgatuse toetamise arengukava lähtub Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) eesmärkidest ning selles sõnastatud koostööpõhimõtetest ja väärtustest. Arengukava valmimist koordineeris siseministeerium koostöös ministeeriumide vahelise töögrupi, EKAKi ühiskomisjoni ning kodanikuühendustega.

Kodanikualgatuse arengukava rakendusplaaniga on võimalik tutvuda siseministeeriumi kodulehel http://www.sisemin.gov.ee/ valides rubriigist „Kasulik teada” jaotise Kodanikuühiskond ning sealt Kodanikualgatuse toetamise arengukava.

Kärt Einlo
Pressinõunik

Avalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja: Kaja Kukk – tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Katrin Vides – tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kärt Einlo – tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Leer – tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@sisemin.gov.ee

Faks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee
Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
28 September 2006
  Kommentaarid