Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 25. september-1. oktoober

Teisipäeval, 26.septembril algusega kl 14 toimub Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, ruum 601) järjekordne keskkonnaorganisatsioonide esindajate ja Keskkonnaministeeriumi töötajate ümarlaud.
Kohtumise üheks keskseks teemaks on Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud töörühmas ette valmistatud Keskkonnavastutuse seaduse eelnõu arutelu. Eelnõust annavad ülevaate ministeeriumi asekantsler Uno Veering ja õigusosakonna juhataja Mirjam Vili.

Lisainfo:
Kersti Kikkas,
Keskkonnaministeeriumi infospetsialist
626 0705

Teisipäeval, 26. septembril kohtub keskkonnaminister Villu Reiljan Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutajate Organisatsiooni (EUMETSAT) peadirektori Dr. Lars Prahm`iga, et arutada EMHI ühinemist selle organisatsiooniga ning seda, kuidas tõhustada koostööd EUMETSAT liikmesriikidega.

Teisipäeval, 26 septembril kell 14.00 osaleb Keskkonnaminister Villu Reiljan EMHI uue peamaja avamisel, mis asub aadressil Toompuiestee 24.


Kolmapäeval, 27. septembril algusega kl 11 korraldab Keskkonnaministeerium Pärnu Maaparandusbüroo saalis (Pärnu, Paul Kerese 4, II korrus) arutelu kalavarude olukorrast Liivi lahes. Lisaks Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhatajale Ain Soomele osalevad Põllumajandusministeeriumi, kalurite ja kalatööstuste esindajad. Arutatakse kalapüügikorraldust ja püügipüügipiiranguid 2007. aastal.

Lisainfo:
Siret Kurvet,
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialist
626 0721

Neljapäeval, 28. septembril esineb Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe Maailma merepäeva tähistamiseks toimuval seminaril ettekandega. Ettekanne käsitleb valitsuse merenduse ja merekeskkonna kaitse komisjoni tööd ja annab ülevaate viimastel aastatel Läänemerel toimunud laevaõnnetustest ning aset leidnud merereostustest. Seminar toimub algusega kell 16 Grand Hotell Tallinnas (Tallinn, Toompuiestee 27).
Lisainfo:
Olev Luhtein
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik
6262896


Reedel, 29.septembril toimub Brüsselis konverents teemal "Välisõhu saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste piirkogused aastani 2020". Konverentsil esitatakse rahvusvahelise rakendusteaduste analüüsi instituudi (The International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA) koostatud saasteainete lubatud piirkoguste hinnanguid aastani 2020 igale liikmesriigile. Piirkogused määratakse vääveldioksiidile, lämmastikoksiidile, lenduvatele orgaanilistele ühenditele ja ammoniaagile peenosakestele (PM2,5)aastaks 2010-2020.

Lisainfo:
Marek Maasikmets
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna spetsialist
626 2976

Reedel, 29. septembril kell 11 toimub Valga maavalitsuse saalis keskkonnamõju hindamist (KMH) tutvustav õppepäev. Õppepäeval tutvustab Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse spetsialist Irma Pakkonen kavandatavaid tegevusi KMH hindamisel, Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse juhataja Riho Karu tutvustab ja analüüsib omavalitsuste osa KMH protsessis, KMH hindaja Urmas Uri analüüsib KMH tõlgendust. Õppepäevale oodatakse Valgamaa kohalike omavalitsuste esindajaid, arendajaid ning teisi asjast huvitatuid. Õppepäev on tasuta, seda toetab KIK. Õppepäeva korraldab Valgamaa keskkonnateenistust

Lisainfo:
Mait Kuusik
Valgamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist
766 6115
510 7830

Lugupidamisega,

Manuela Pihlap
Pressiesindaja
626 2908
manuela.pihlap@envir.ee
25 September 2006
  Kommentaarid