Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Täpsustuvad kalapüügi keelualad ja püügikeeluajad

Täpsustuvad kalapüügi keelualad ja püügikeeluajad

Täna 7. septembril võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse" Kalapüügieeskiri" muutmise, mille tulemusel muutuvad mõned nõuded harrastus- ja kutseliste kalurite püügivahenditele ja nende kasutusele ning täpsustatakse ka kalapüügi keeluaegu ja keelukohti.

*Kalapüügieeskirja muutmine mõjutab nii kutselisi kalureid kui ka harrastuskalastajaid, kuid uued püügireeglid kalastajate elu raskemaks ei muuda. Muudatus pigem vähendab vaidlusi kalastajate ja kalapüügi üle järelvalvet teostavate inspektorite vahel, kuna varem võis nõudeid erinevalt tõlgendada,"ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.

Kalapüügieeskirjas muutuvad osade püügivahendite kirjeldused ja täpsustuvad mõnede püügikeelualade ulatused, mille erinev mõistmine on tekitanud vaidlusi inspektorite ja kalastajate vahel.

Lisaks muutuvad mõnede kalaliikide püügikeeluajad ja teatud püügivahendite kasutamise tingimused, mis arvestavad kalavarusid uurivate teadlaste ja kalastajate ettepanekuid. Näiteks kutselise kaluri jaoks muutus see, et meritindi- ja räimepüügil on lubatud mõrrapäras kasutada võrgusilmasuurust 20 mm praeguse 24 mm asemel, et võimaldada kaluritel kasutada traditsioonilisi tindimõrdu. Teadlased on kinnitanud, et silmasuuruse vähendamine mõrrapäras ei tee kahju kalavarudele, kui püük tindimõrdadega lõpetatakse eeskirjas ettenähtud ajal.

Kalapüügieeskiri viiakse ka vastavusse Euroopa Liidu määrusega, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil .

Taustainfo:
Eelnõu seletuskirjaga on võimalik tutvuda aadressil: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=146810Lisainfo:
Ain Soome
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
Tel 626 0711
E-post ain.soome@envir.ee

Lugupidamisega,

Manuela Pihlap
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete spetsialist
Tel 626 2908
E-post manuela.pihlap@envir.ee
07 September 2006
  Kommentaarid