Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo 4.-8.09.

*_Esmaspäev, 4.september_*

*Maavanem Urmas Tamme nõupidamine kell 9.00 Rakvere linnapea Andres
Jaadlaga maavanema kabinetis. *

*Maavalitsuse osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema kabinetis kell
10-12.*

*_Kolmapäev, 6.september _*

*Maakonna terviseradade võrgustiku rajamise nõupidamine algusega kell 10
maavanema kabinetis*. Arutusel terviseradade rajamiseks ja haldamiseks
sihtasutuse Lääne-Virumaa terviserajad loomine ning informatsioon
teostatud töödest ja nende finantseerimise kokkulepetest.
/Info Olev Raudsepp 32 58 038/

*Maakonna turismi ümarlaua nõupidamine Mõedaku spordibaasis algusega
kell 10.
*Päevakava: 10.15 mõisakool kui haridus-, kultuuri- ning turismikeskus -
Lembit Keerus, Kiltsi Põhikool.
10.45 säästev turism kaitsealadel - Maire Vendt, Lahemaa Looduskeskus.
11.15 Phare CBC projekti „Põhja-Eesti turismikatus” tulemused - Tarmo
Pajo, Ida-Viru Omavalitsuste Liit.
12.15 Põhja-Eesti ja Peterburi koostöö kultuuriturismi arendamisel -
Erika Pääbus, SA Lääne-Viru Arenduskeskus.
12.45 SA Põhja-Eesti Turism edasine tegevus - Mati Jõgi, Lääne-Viru
Maavalitsus, SA Põhja-Eesti Turism nõukogu esimees.
13.15 Lääne-Viru plaanitava terviseraja tutvustus - Anu Kilki, Mõedaku
spordibaas.
13.45 arutelu 2006.a turismi hooaja üle.
/Info Katre Kuresson 32 58013, katre.kuresson@l-virumv.ee
<mailto:katre.kuresson@l-virumv.ee>/

*Maakonna koolide kergejõustiku karikavõistlused algusega kell 16.30
Rakvere staadionil*. /Info Jaak Vettik 52 83 122/.

*Algusega kell 17 Tapa Vallavalitsuses 1.mai pst detailplaneeringu arutelu.*

*_7.-11.september_*

*Lääne-Viru maakonna neljaliikmeline delegatsioon eesotsas maasekretäri
Tarmo Mikkaliga Poola Vabariigis Konini maakonnas sõprus- ja
koostöövisiidil sealse maakonna kutsel.* /Info Tarmo Mikkal 32 58 002 /

*_Reede, 8.september_*

*Haavapuitmassitehase AS Estonian Cell avamistseremoonia algusega kell
13 Kundas Jaama 2**1.* /Info 687 0000/

*Nordea Panga Rakvere harukontori avamine kell 18 aadressil Rakvere
Turuplats* *3*. /Info 32 70 610. /

*Praktiline paekonverents ”Rahvuskivi rahva kiviks Pandivere Paeriigis”
Väike-Maarja rahvamajas algusega kell 10.
*Konverentsil tutvustatakse paekivi kasutamist oma kodu rajamisel,
samuti muude tegemiste võimalusi talutöö kõrvalt.
Ettekande tutvustavad Pandivere geoloogiat; paekivi leiukohti, karjääre
ja vanu murdusid; erinevate leiukohtade paekivi omadusi ja kasutamise
valdkondi; kaevandamise võimalusi oma murrust; paekivist ajaloolisi
rajatisi ja uusehitisi; paekivi kasutamist välis- ja siseeluruumi
kujundamisel; suveniiride ja ehete tegemist jne.

Rahvamajas on avatud Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõu Kalev Nõmmela
skulptuuride näitus „Kivine”, suveniirid ning paekivi erinevate liikide
näidised paeliidu liikmetelt, Porkuni Paemuuseumi väljapanek, OÜ Pärtli
Paas tootenäidised, Eesti Paeliitu tutvustav stend ja Helle Perensi
raamatute esitlus „Paekivi Eesti ehitistes”.

Rahvamaja esisel väljakul (vihma puhul spordisaalis) esinevad
kivikunstnikud.
Skulptuuride ja väikevormide tegemist näitab Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli õpilane Kadri Tambre, suveniiride ja ehete valmistamist
elektriliste käsitööriistadega näitab Tamsalu harrastuskunstnik Jaan
Tomasov.

Ahto Mäe räägib kirikus Väike-Maarja kiriku ajaloost, kirikaeda maetuid
tutvustab Hanno Tamm.

Paekonverentsi lõpetab ekskursioon Päide kivitööstusse, kus saab näha
kivi saagimist, hööveldamist, treimist, lihvimist, poleerimist,
tahumist, klompimist.

/Info Eesti Paeliidu teadussekretär Eino Tomberg, tel 58 168 767, e-post
einotomberg@hot.ee <mailto:einotomberg@hot.ee>/

*_8.-9. september_*

*Maavalitsuse planeeringuspetsialist Katri Ruut osaleb Läänemaal
Noarootsis Eesti Planeerijate Ühingu seminaril "Miljööväärtustega
arvestamine planeeringutes*". /Info Katri Ruut 32 58 015.
/

/Lugupidamisega
/

/Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
32 58007, 53 499 629
/
01 September 2006
  Kommentaarid