Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kalandustoodete tootja saab esmakordselt taotleda praktikatoetust

Kalandustoodete tootja saab esmakordselt taotleda praktikatoetust

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo allkirjastas täna määruse, mille
kohaselt on kalandustoodete tootjal võimalik esmakordselt taotleda riigilt
praktikatoetust.

Praktikatoetus on rahaline abi, millega hüvitatakse osaliselt
kalandustoodete tootja ettevõttes korraldatava õppepraktika kulud. Toetust
antakse kutsekesk- või kõrgharidust omandava praktikandi õppepraktika
juhendamise eest. Riigieelarvest toetatakse kokku üheksa kalanduseriala
praktikante.

Praktikatoetust saab kalandustoodete tootja taotleda sellise õppepraktika
hüvitamiseks, mis on korraldatud 1. novembrist 2005 kuni 31. oktoobrini
2006 ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku. Pärast
õppepraktika läbiviimist tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametile (PRIA) iga praktikandi kohta eraldi vormikohane
aruanne. Aruandeid võetakse vastu 7. novembrini.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus ning ta peab
olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased viis aastat, millest
viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse. Ühe inimese
juhendamisel võib samaaegselt olla kuni kaks praktikanti. Toetuse taotleja
peab enne praktika algust sõlmima kolmepoolse lepingu õppeasutuse ja
praktikandiga.

Toetust võib maksta ühe praktikandi kohta kuni neljakordse kuupalga
alammäära ulatuses. Tegelik toetuse summa taotleja kohta sõltub
praktikantide arvust ja praktika pikkusest. Praktikatoetuseks on
riigieelarvest kokku eraldatud 1,4 miljonit krooni.

Toetuse taotlemise taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada
PRIA-le selleks ettenähtud tähtajal. Tähtaja määrab PRIA ning teavitab
sellest väljaandes Ametlikud Teadaanded.


Lisainformatsioon:

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
24 August 2006
  Kommentaarid