Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahandusministeerium: Eesti majandus kasvab sel aastal 9,6 protsenti

Rahandusministeerium: Eesti majandus kasvab sel aastal 9,6 protsenti


Täna avalikustas rahandusministeerium 2006. aasta suvise majandusprognoosi, mille kohaselt kasvab Eesti majandus käesoleval aastal 9,6 protsenti ja 2007. aastal 8,3 protsenti. 2006. aasta kevadel prognoosis rahandusministeerium samadeks näitajateks 8,2 ja 7,7 protsenti.

Majanduskasv tugineb sisenõudlusel ja ekspordil. Prognoosi tõstmiseks andis põhjust oodatust soodsam olukord, mille jätkumist võib oodata ka järgmisel aastal. Sisenõudluse kiirenemise tõttu suureneb käesoleval aastal jooksevkonto defitsiit 11,7 protsendini SKPst, järgnevatel aastatel on defitsiidi alanemine aeglane, 2007. aastal ulatub jooksevkonto defitsiit 11,2 protsendini SKPst.

Tarbijahindade kasvuks ootab rahandusministeerium käesoleval aastal 4,5 protsenti. Järgmisel aastal on oodata hinnakasvu aeglustumist 3,9 protsendini ning 2008. aastal taas kiirenemist 4,2 protsendini. Peamiseks inflatsiooni mõjutavaks teguriks on kasvavad eluasemekulutused, mis on tingitud nii administratiivsete (soojus, gaas) kui ka vabalt kujunevate hindade (üür, eluaseme remont) kiirest hinnatõusust. Suuremal määral on ilmnema hakanud tugeva sisenõudlusega kaasnevad inflatsioonisurved, mida võib täheldada väga erinevate kaupade ja teenuste puhul. Oma osa on annavad ka naftahindade tõusuga kaasnenud kaudsed mõjud ja kasvav palgasurve. Toidu inflatsioon ulatub käesoleval aastal 4,5 protsendini.

Rahandusminister Aivar Sõerd ütles, et Eesti inflatsiooni tase on kooskõlas meie majanduskasvu kiiruse ja reaalse lähenemisega Euroopa Liidu arenenud liikmesriikidele. “Hinnastabiilsus Eestis kindlasti ohus ei ole,” kinnitas Sõerd, “küll on muutunud keerulisemaks Maastrichti inflatsioonikriteeriumi täitmine 2007. aastal.”

Kiire majanduskasv on mõjunud positiivselt ka tööturu olukorrale. 2006. aastal on oodata hõive hüppelist kasvu 3,2 protsendi võrra ning töötuse määra vähenemist aasta kokkuvõttes 6,8 protsendini. Suur osa hõive kasvust tuleneb mitteaktiivsuse vähenemisest ehk heitunute ja teiste mitteaktiivsete tööturule siirdumisest soodsa majanduskasvu tingimustes. Tööturu arenguid mõjutab pidurdavalt aga oskustööliste ning tippspetsialistide puudus. Tööjõupuudusest ning samal ajal kiirest majanduskasvust tingituna kiireneb keskmise brutokuupalga reaalkasv käesoleval aastal 8,7 protsendini. Palgasurved on eelkõige põhjustatud EL liitumisest ja liikmesriikide tööturgude avanemisest – paljud eestlased on siirdunud suurema palga ja paremate töötingimuste tõttu välismaale tööle.

Kõrgel püsib lähitulevikus ka investeerimisaktiivsus, sealjuures on suurem roll ettevõtetel. Kui esialgu põhineb kapitalipaigutuste kasv kinnisvaraga seotud arengutel, siis lähiaastatel võib oodata tootmisvõimsustesse suunatud investeeringute osatähtsuse suurenemist.

Suvise prognoosi kohaselt ulatub riigieelarve tulude maht 2006. aastal 67,5 miljardi kroonini, ületades kehtiva eelarvega planeeritud tulusid 6 miljardi krooni võrra. Järgmise aasta eelarvemahuks prognoosib ministeerium 76,3 miljardit krooni, mida on võrreldes riigi eelarvestrateegias planeerituga 3,8 miljardit rohkem.


“Eesti riigi eelarvepositsioon on viimastel aastatel oluliselt tugevnenud, oleme jätkuvalt suurima eelarveülejäägiga riikide seas Euroopa Liidus ja meie rahandust on tunnustanud mitmed rahvusvahelised raportid,” sõnas rahandusminister. “Ka võimalikku lisaeelarvet arvestades on täiesti reaalne saavutada 2006. aasta eelarveülejäägiks 4 miljardit krooni. Kindlasti saab ülejäägiga olema ka järgmise aasta eelarve,” kinnitas Aivar Sõerd.

Minister rõhutas, et 2007. aastal väheneb veelgi Eesti valitsussektori võlg, mis on juba täna Euroopa Liidu madalaim, jõudes järgmisel aastal 2,9 protsendini SKPst. “Üha kasvavad ka reservid, tuletan meelde, et hiljuti otsustas valitsus suunata 2005. aasta eelarve ülejäägi, 1,8 miljardit krooni, pensionireservi.”

Detailsem info majandusprognoosi kohta <http://www.fin.ee/?id=263u> http://www.fin.ee/?id=263u


Lisainfo:
Annikky Lamp
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3577
Mob. 52 97656
E-mail: Annikky.Lamp@fin.ee
22 August 2006
  Kommentaarid