Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eestis alustab tööd Baltikumi kaasaegseim kütuselabor

Reedel, 18. augustil avas keskkonnaminister Villu Reiljan Tallinnas
Suur-Sõjamäel Baltimaade kaasaegseima kütuselabori, mis on rajatud
Keskkonnauuringute Keskuse juurde ja hakkab teostama Eestis kasutatavate
kütuste kvaliteedi uuringuid.

Tegemist on riikliku laboriga, mis on solkkütusega võitlemisel esimene
abiline riiklikku järelevalvet tegevatele inspektoritele - põhilised
partnerid on Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnainspektsioon,
Energiaturuinspektsioon ja Tarbijakaitseamet.

"Meie kõigi eesmärk on solkkütuse võimalikult kiire turult eemaldamine,
et säästa keskkonda ja automootoreid," ütles keskkonnaminister Villu
Reiljan. "Mida puhtamat kütust Eestis kasutatakse, seda puhtamaks muutub
keskkond ja seda paremas korras on autojuhtide närvid."

Rahandusminister Aivar Sõerd toonitas uue labori tähtsust järelevalves.
"Nii Eesti riigi kui ka Euroopa Liidu raha on läinud õigesse kohta,
selline labor aitab inspektorite töö tulemuslikkusele kaasa," ütles
Sõerd.

Uues laboris on võimalik analüüsida bensiine, diislikütuseid, raskeid
ja kergeid kütteõlisid, põlevkivikütteõlisid, biokütuseid ja
laevakütuseid. Määrata saab kõiki kütuse kvaliteeti iseloomustavaid
näitajaid, sh oktaani- ja tsetaaniarvu. Nõuded Eestis kasutatavale
vedelkütusele on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.
juuni 2003. a määrusega nr 97 "Nõuded vedelkütusele".

2006. aastal on kavas kütuse seireproove võtta vähemalt 100 tanklast
(kokku on Eestis selle aasta alguse seisuga 550 tanklat). Minimaalselt
tuleb seireks võtta 300 bensiiniproovi ja 100 diislikütuseproovi aastas.
Neile lisanduvad riikliku järelevalve käigus tehtavad proovid.
"Eesmärgiks on labori abiga saada täielik ülevaade kütuseturul
toimuvast ja viia solkkütuse osa Eestis nullini," ütles
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas töötava Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse juhatuse esimees Margus Kört.

Kütuselabori ehitus, sisustus ja töötajate koolitus sai teoks tänu
Eesti ja Saksa keskkonnaministeeriumide ühistööle ja Euroopa Liidu Phare
programmile, kaasa aitasid ka Rahandusministeerium ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium. Kütuselabori seadmed maksid ca 43 miljonit
Eesti krooni, sellest 28 miljoni ulatuses rahastas Euroopa Liidu PHARE
programm ja 15 miljoniga toetas Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Vastvalminud labor on kindlasti ainus omataoline kogu Baltikumis, Saksa
kolleegide hinnangul ei ole ka Põhjamaades nii kaasaegse sisutusega
kütuselaborit.

Laboripersonali koolitamine ja kvaliteedisüsteemide juurutamine maksis
13 miljonit krooni, peamine rahastaja oli Euroopa Liidu Phare programm.
Koolitajad-nõustajad olid Saksamaalt, meie laboritöötajad said tutvuda
Karlsruhe ning Speyeri kütuselaborite tööga. Kuna kütuseproove tohivad
võtta vaid akrediteeritud proovivõtjad, said programmi raames
täiendkoolituse ka järelevalveinspektorid.

Loomisel on ühtne riiklik kütuseseire andmebaas, mida hakkab haldama
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus ja kus kajastuvad ka
kütuselabori koondandmed.

Lisainfo:
Margus Kört
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse esimees
611 2900
margus.kort@klab.ee

Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2811
agnes.jurgens@envir.ee

Taustainfo:

Kütuse tarbimine Eestis 2002-2005

Raske kütteõli:
2002. a - 60 000 tonni; 2003. a - 30 000 tonni; 2004. a - 17 000 tonni;
2005. a - 13 000 tonni.

Põlevkiviõli:
2002. a - 123 000 tonni; 2003. a - 122 000 tonni; 2004. a - 130 000
tonni; 2005. a - 121 000 tonni.

Kerge kütteõli ja diislikütus:
2002. a - 521 000 tonni; 2003. a - 548 000 tonni; 2004. a - 559 000
tonni; 2005. a - 578 000 tonni.

Autobensiin:
2002. a - 311 000 tonni; 2003. a - 306 000 tonni; 2004. a - 288 000
tonni; 2005. a - 290 000 tonni.

Lennukikütus:
2002. a - 19 000 tonni; 2003. a - 18 0
00 tonni; 2004. a - 29 000 tonni;
2005. a - 47 000 tonni.

Allikas: Statistikaamet

Vaata ka Maksu- ja Tolliameti andmeid:
http://www.emta.ee/?id=4334
http://www.emta.ee/?id=3388
18 August 2006
  Kommentaarid