Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Prognoosi kohaselt läheb Lääne-Virumaal esimese klassi samapalju lapsi kui mullu

*Prognoosi kohaselt läheb Lääne-Virumaal esimese klassi samapalju lapsi
kui mullu*

Lääne-Viru Maavalitsuse haridusosakonna poolt maakonna kohalikelt
omavalitsustelt laekunud andmete põhjal (17.08.seisuga) astub tänavu
prognooside kohaselt 1.klassi 656 õpilast (2005.a - 657).

Koolikohustuslikke lapsi on maakonnas 695. Neist 22 vajab
koolipikendust, üks elab Soomes ja üks asub õppima Ida-Virumaa Sonda
põhikooli. Teadmata on 15 lapse kooliastumine. Lootes, et eespool
nimetatud 15 last alustavad õpinguid meie maakonna koolides, on 1.klassi
õpilaste arvu prognoosiks 671, mis võrreldes 2005.a septembri seisuga on
14 õpilast rohkem.

Rakvere linna koolide 1.klassidesse asub õppima 189 õpilast, kõige
rohkem asub õppima Rakvere Reaalgümnaasiumi – 70 ja kõige vähem Rakvere
Lille Kooli – 3.
Tapa vallas on 1.klassi õpilasi 114, neist 95 alustavad õpinguid Tapa
linna koolides ning 11 Jäneda ja 8 Lehtse põhikoolis. Kadrina vallas on
1.klassi astuvaid õpilasi 54; Väike-Maarja vallas 50; Vinni vallas 45,
Kunda linnas 37, neist 2 alustab õpinguid vene õppekeelega klassis;
Tamsalu vallas 33, Rakke vallas 25; Laekvere ja Sõmeru vallas 24;
Haljala vallas 19; Rakvere vallas 18; vähem on 1.klassi astuvaid õpilasi
Viru-Nigula, Rägavere ja Vihula valla koolides – vastavalt 4, 6 ja 7.
Hetkeseisuga ei astu ühtegi õpilast Vihula Lasteaed-Algkooli ja Mihkli
Kooli 1.klassi.

*Esimesse klassi astuvate õpilaste arvu prognoos lähtuvalt
registreeritud sündide arvust *

Viimasel neljal õppeaastal on 1.klassi õpilaste arv vähenenud maakonnas
keskmiselt 47 õpilast aastas.

1999.a registreeriti Lääne-Virumaal 704 sündi, mis oli 24 võrra rohkem
kui 1998.a. 2000.a sündide arv (721 sündi) lubab prognoosida 1.klassi
õpilaste arvu tõusu ka 2007.aastal.
Lähtudes aastail 2001, 2002, 2003, 2004 registreeritud sündide arvudest,
mis on vastavalt 664, 644, 641, 590, siis on oodata 1.klassi astuvate
õpilaste arvu langust aastatel 2008 - 2011.
1.klassi õpilaste arv hakkab taas tõusma 2012. ja 2013.a (lähtuvalt
2005.a registreeritud sündide arvust – 626 ja 2006.a prognoositud
sündide arvust - 680).

Eespool nimetatud prognoose maakonnas mõjutavad aga rände peamised
põhjused nagu töökoht ja palk, lasteaia ja kooli olemasolu ning ka nende
tase ja maine, samuti kohaliku omavalitsuse soodustused, seadusandlus,
elukeskkond ja -tingimused jms.

Käesoleva õppeaasta 1.klassi õpilaste arvude prognoose on võimalik
võrrelda alates 10.septembrist Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Allikas: Lääne-Viru Maavalitsus

Anne Mäeots
Haridus- ja kultuuriosakonna vanemspetsialist
32 58 031
18 August 2006
  Kommentaarid