Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus kinnitas Eesti terrorismivastase võitluse põhialused

Täna, 17. augustil, kinnitas Vabariigi Valitsus dokumendi, mis määrab Eesti terrorismivastase võitluse põhialused.

"Terrorismivastane võitlus on muutunud oluliseks avaliku tähelepanu, samuti rahvusvaheliste suhete ja sisepoliitilise diskussiooni objektiks," ütles siseminister Kalle Laanet. "Kaitsepolitsei hinnangute kohaselt ei ole seni täheldatud, et terrorirühmitused oleks üritanud korraldada Eestis terroriakte või et Eestis oleks terrorismi toetavaid isikuid. Täna kinnitatud dokumendi peaeesmärk on terrorismivastase võitluse veelgi tõhusamaks muutmine, et ka tulevikus terroriaktide toimepanemise võimalust võimalikult madalal hoida."

Terrorismivastase võitluse põhialuste eesmärk on kinnitada Eesti terrorismivastases võitluse kõikehõlmav poliitika ja teavitada avalikkust ning välispartnereid Eesti terrorismivastasest võitlusest.

Põhialuste dokument koosneb kolmest peatükist ja ühest lisast. Esimeses peatükis kirjeldatakse strateegia koostamise vajadust, Eesti terrorismivastase võitluse üldeesmärki, seoseid kõrgemalseisvate dokumentidega, strateegia sisu ja heaks kiitmise põhimõtteid. Teine peatükk kirjeldab Eestis kasutatavat terrorismi definitsiooni, terrorismi olemust ja selle ohtu Eestis ning maailmas. Kolmas peatükk kirjeldab terrorismivastase tegevuse eesmärke, mille raames toimub terrorismi ennetamine, tõkestamine, avastamine ning vajaduse korral hädaolukordade lahendamine.

Dokumendi kohaselt on Eesti terrorismivastase võitluse üldeesmärk kaitsta inimeste turvalisust ning riigi julgeolekut. Selle saavutamiseks on vajalik süstemaatiline ja koordineeritud tegevus terroriaktide ennetamisel, terroristide rahastamise tõkestamisel ja terrorismiga seotud hädaolukordade lahendamiseks valmisoleku tagamisel. Võitluses terrorismi vastu peab Eesti oluliseks inimõiguste ja põhivabaduste austamist.

Dokumendi valmistas ette terrorismivastase võitluse nõukogu, mis alustas tööd eelmisel aastal. Nõukogu ülesandeks on valmistada ette terrorismivastasevõitlusega seonduvad strateegilised dokumendid ning toetada asutuste vahelist koostööd. Nõukogutööd juhib siseministeerium ning nõukokku kuuluvad eksperdid kaitseministeeriumist, välisministeeriumist, kaitsepolitseist, teabeametist, piirivalvest, koordinatsioonidirektori büroost, rahapesu andmebüroost, maksu- ja tolliametist ning kaitseväe luurepataljonist.

Kristina Leer
pressinõunik

Avalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja: Kaja Kukk - tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Katrin Vides - tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kärt Einlo - tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@sisemin.gov.ee
Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@sisemin.gov.ee


Faks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee

Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
17 August 2006
  Kommentaarid