Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liit rahastab väiksemaid teavitus projekte üle Eesti 2,3 miljoni krooniga

Euroopa Liit rahastab väiksemaid teavitusprojekte üle Eesti 2,3 miljoni krooniga

Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis allkirjastas lepingud seitsme organisatsiooniga, kelle esitatud teavitamisprojektid leidsid rahastamist
Euroopa Liidu Phare väikeprojektide programmi raames kogusummas 2,3 miljonit krooni.

Seitsmest välja valitud projektist suurima toetuse saab Tartu Ülikooli Teaduskeskus AHHAA interaktiivse haridusnäituse “Magus Euroopa” korraldamiseks, mille kogueelarve on veidi üle 1,1 miljoni krooni. Euroopa Komisjon rahastab nimetatud projekti 35 000 euro ehk ligi 547 000 krooni ulatuses. TÜ Teaduskeskus AHHAA plaanib Euroopa Liidu riike, rahvaid, ajalugu ja sümboolikat tutvustada shokolaadi laboratooriumi kaudu. Korraldatava näituse külastajad kutsutakse tutvuma Euroopa kuulsate shokolaaditraditsioonidega maadega nagu Belgia, Saksamaa, Rootsi jt. Näitus külastab Eesti erinevaid linnu ja maakondi.

Teise suurema toetuse saajaks on Eestimaa Looduse Fond (ELF) projektiga “Euroopa Keskkond uudisteagentuuris Roheline Värav” (toetus 25 000 eurot ehk ligi 391 000 krooni). ELF teavitab trükiajakirjanduse ja elektroonilise meedia vahendusel avalikkust Euroopa Liidu keskkonnakaitse ning säästva arengu alasest tegevusest.

Eestimaa Talupidajate Keskliit käivitab toetusraha abil projekti “Euroinfo põllumajandus-ettevõtjatele” (toetus 23 000 eurot ehk ligi 359 700 krooni), mille raames hakatakse välja andma põllumeestele suunatud ELi teemalist infolehte.

MTÜ Team Europe alustab projekti “Euroopa Liidu alane regionaalne õpetajakoolitus: konverentsid ja õppematerjal” (toetus 22 000 eurot ehk ligi 344 000 krooni).

Otepää vallavalitsus kavandab teleseriaali “Võtame ette!” (toetus 18 000 eurot ehk ligi 281 500 krooni). Teleseriaal “Võtame ette!” hakkab tutvustama Lõuna-Eesti maaettevõtjaid, kes on suutnud käivitada nn klassikalise põllumajandustootmise või leidnud endale alternatiivse tegutsemisnishi.

MTÜ Osavõtt projekti “Euroopa Klubi koolis tegevus” (toetussumma 15 901 eurot ehk ligi 248 700 krooni) eesmärk on kaasa aidata ELi info levitamisele põhikoolide ja gümnasiumide ning kutseõppeasutuste õpilaste ja õpetajate hulgas läbi klubi “Euroopa Koolis” tegevuse.

Tallinna Inglise Kolledž saab toetust projektile “Õpilaste ja õpetajaskonna
ettevalmistus integreerumisel Euroopa Liitu” (toetus 10 000 eurot ehk ligi 156 400 krooni). Tallinna Inglise Kolledž sisustab ELi teabetoa, korraldab loengutsükli ja vabariikliku konverentsi “Ühisraha euro - põhjused ja tagajärjed” ning annab välja õpilastööde kogumiku “Noorte nägemus eurost”.

Euroopa Liidu alasele teavitusprojektide konkursile laekus kokku 69 taotlust, millest osutusid väljavalituks seitse projekti. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Phare väikeprojektide programmi (Small Project Programme for 2002) raames, projektide kogueelarve on 150 000 eurot ehk ligi 2,3 miljonit krooni.

Euroopa Liidu Phare väikeprojektide programmi eesmärgiks on toetada projekte, mis tõstavad Euroopa Liidu alast informeeritust ja Eesti integreerumist Euroopa Liitu ning teadvustavad ELi kohalolekut Eestis.
14 Jaanuar 2002
  Kommentaarid