Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Julgestuspolitsei korraldab noorsoopolitseinikele koolitusseminari

17.-18. augustil toimub Tapa erikoolis alaealistega tegelevate politseiametnike koolitusseminar.

"Seminari eesmärk on eelkõige alaealistega tegelevate politseiametnike tööalaste teadmiste täiendamine, praktiliste kogemuste vahetamine ja parima praktika edasiandmine," ütles julgestuspolitsei süüteoennetuse talituse komissar Riina Paju. "Loodame, et seminar annab antud valdkonna politseiametnikele hea võimaluse luua omavahelisi sidemeid ning võimaldab seeläbi ka tulemuslikumat koostööd tulevikus."

Kahepäevasel seminaril tutvustatakse osalejatele seadusandluse muudatusi ning Justiitsministeeriumis valmivat kuritegevuse vähendamise arengukava aastateks 2007-2009. Ligi viiendik seminarist kulub grupitööle, kus tulevad arutlusele lastevastane vägivald, narkootikumidega seonduv ning mitmed teised alaealistega seotud probleemsed teemad.

Koolitusseminarist võtavad osa ligi 60 politseiametnikku neljast politseiprefektuurist. Ettekannetega esinevad lisaks politseiametnikele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ja Maanteeameti esindajad.


Martin Luige
Julgestuspolitsei
infojuht
tel 6123993, 5023124
martin.luige@jp.pol.ee
16 August 2006
  Kommentaarid