Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel räägiti hinnastabiilsuse kriteeriumist

Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel räägiti hinnastabiilsuse kriteeriumist


Rahandusminister Aivar Sõerd osales eile, 10. oktoobril Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ECOFINi kohtumisel. Seekordsel istungil olid peamisteks teemadeks hinnastabiilsuse kriteerium ning Euroopa Investeerimispanga välislaenumandaadi küsimused.

Maastrichti inflatsioonikriteeriumi arutelul väljendas Eesti kahetsust, et hetkel ei ole liikmesriikide seas valmidust kriteeriumi teemat sisuliselt arutada. “Sellegipoolest olen veendunud, et probleem püsib ning ei kao kusagile. Inflatsioonikriteeriumi praegune tõlgendus võib tekitada olukorra, kus terve rida eduka majanduspoliitikaga riike ei saa siiski niipea eurotsooniga liituda,” ütles rahandusminister Aivar Sõerd oma sõnavõtus. Eurotsooni mittekuuluvate riikide eurovalmidust, sealhulgas inflatsioonikriteeriumi täitmist hinnatakse järgmistes lähenemisaruannetes, mida ministrid arutavad 2007. aasta alguses.

Rahandusministrid arutlesid ka halduskulu mõõtmise ja vähendamise teemadel, samuti tutvustati käimasolevaid pilootprojekte selles valdkonnas ning üldist halduskoormuse olukorda Euroopa Liidus. Osalenud avaldasid poolehoidu Euroopa Komisjoni parema õigusloome initsiatiivile; samuti rõhutati halduskulude kiire vähendamise ning prioriteetsete valdkondade määratlemise vajalikkust. Pilootprojektide lõplikud tulemused selguvad käesoleva aasta hilissügiseks, teema juurde tulevad rahandusministrid tagasi enne järgmise aasta kevadet.

Euroopa Investeerimispanga (EIB) uue välislaenamise mandaadi küsimuses erilist edasiminekut ei toimunud. Põhimõtteline konsensus on saavutatud tulevase mandaadi vahehindamise osas ning on jõutud arusaamisele, et koostööd EIB, Euroopa Komisjoni ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide vahel tuleb parandada. Jätkuvalt eksisteerivad aga erimeelsused mandaadi suuruse ja geograafilise jaotuse osas. Eesistujariik Soome lubas koostöös Euroopa Komisjoniga esitada peatselt uue, parandatud ettepaneku, mis tuleks arutlusele järgmisel ECOFIN kohtumisel novembris. Euroopa Investeerimispangale Euroopa Liidu poolt antav välislaenumandaat määrab ära EIB poolt antavate võimalike laenude mahud geograafiliste piirkondade osas väljaspool Euroopa Liidu piire. Uus välislaenumandaat peaks muuhulgas arvesse võtma ka Euroopa Liidu laienemist, samuti uuendatud Euroopa Liidu naabruspoliitikat (ENP). Kehtiv EIB välislaenumandaat lõppeb 31. jaanuaril 2007.

Kohtumisel arutasid ministrid Ühendkuningriigi ning Saksamaa üleliigse eelarvedefitsiidi olukorda. Nõukogu hinnangu kohaselt on mõlemad riigid võtnud kasutusele piisavalt meetmeid, et eelarve puudujääki vähendada ning hetkel pole edasisi samme ülemäärase eelarvedefitsiidi protseduuri raames võtta vaja. Samuti võeti vastu nõukogu arvamus Ungari uuendatud konvergentsiprogrammi kohta ning soovitused murettekitavalt suureks paisunud ülemäärase eelarvedefitsiidi vähendamiseks.

Ministrid vahetasid mõtteid ka riigi rahanduse kvaliteedi üle ning kiitsid heaks nõukogu järeldused, mille kohaselt peaksid tulevased stabiilsus- ja konvergentsiprogrammid esitama informatsiooni eelarveraamistiku kohta.

ECOFINil osalenud ministrid tervitasid Euroopa Komisjoni ja erasektori initsiatiivi väärtpaberite arveldussüsteemide käitumisreeglite väljatöötamisel ning Euroopa Liidu väärtpaberituru arveldussüsteemide paremaks muutmisel. Lähtuvalt vahepealsetest arengutest võidakse teema juurde tagasi pöörduda mõnel järgneval istungil.

Euroopa Liidu liikmesriikide rahandusministrid avaldasid ka toetust piirideülese maksekeskkonna väljatöötamisele.

Lisainfo:
Rait Matiisen
Rahandusministeerium
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond
Tel. 611 3455
E-mail: Rait.Matiisen@fin.ee

Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 6 113 035
Mob. 56 215672
E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee
11 Oktoober 2006
  Kommentaarid