Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Päästeametnike palgad tõusevad

Siseminister Tarmo Loodus kiitis täna heaks Päästeameti poolt välja töötatud päästeteenistuste töötajate palgamääramise alused. Päästeamet asub päästeasutuste juhtidega ja maavanematega läbirääkimistele, et viia alates 2002. aastast palgamaksmine ühtsetele alustele. Päästeteenistuste töötajate palgad tõusevad tagasiulatuvalt alates 1.jaanuarist 2002. Minimaalselt tõuseb kuupalk 700 krooni.

"Uued palgamääramise alused võimaldavad maksta päästeametnikele motiveerivat ning nende tegelikule tööle paremini vastavat palka. Päästeteenistustel peaks seega muutuma kergemaks inimesi sellele raskele ja riskiderohkele tööle võtta ja tööl hoida," ütles siseminister Tarmo Loodus.

Eestis töötab päästeteenistuses 3280 inimest. 2002. aasta riigieelarvest on päästeametnike palgatõusuks eraldatud 36,4 miljonit krooni ja 6 miljonit krooni tulemuspalgaks.

Maavanemad määravad päästeametnike töötasu suuruse, mis koosneb astmepalgast, mida võib diferentseerida kuni 50%.

Palgamäära võib diferentseerida töö eripära iseloomustavate näitajate alusel, milleks on piirkondlikkus (kesk- ja tugikomandode töötajad), tuletõrjuja-päästja kutseharidus, tuletõrjuja-päästja spetsialisti kutseharidus, tuletõrje- ja päästealane (või muu) kõrgharidus, tööstaazh päästeasutuses, töö öisel ja õhtusel ajal ning muu tuletõrjuja-päästja elukutsele vajaliku kvalifikatsiooni või täiendkoolituse olemasolu.

Päästeasutuse juht määrab konkreetsele töötajale makstava lisatasu suuruse. Lisatasud täiendavate teenistusülesannete eest võib määrata kuni 50 % astmepalgast kuus tulenevalt 2002. aasta töötasuvahendite võimalustest.

Samuti võib päästeasutuse juht määrata päästeametnikele tulemuspalka.

Täna kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mille järgi tõusevad 1.juulist politsei nooreminspektorite ja nooremkonstaablite palgad. 2002.aasta riigieelarves on politsei palgatousuks 21,6 miljonit krooni ning lisaks üheksa miljonit krooni tulemuspalgaks.


15.jaanuar 2002
16 Jaanuar 2002
  Kommentaarid