Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti keskkonnaprojektid said 150 miljonit krooni

Eesti keskkonnaprojektid said 150 miljonit krooni

Aastatel 2004*2006 toetas Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
peamiselt Eesti maapiirkondade edendamiseks mõeldud keskkonnaprojekte
150 miljoni krooniga. Valdavalt olid projektide esitajateks kohalikud
omavalitsused, raha jagus kõikidesse maakondadesse.

"Abisaajate esirinnas on ikkagi need maakonnad, kus omavalitsused ja ka
eraettevõtjad aktiivsemalt projekte käivitasid ja rohkem taotlusi
esitasid * nendesse maakondadesse jõudis ka rohkem abiraha," hindas
kahe-aastast keskkonnavaldkonna arendamiseks mõeldud rahastamisperioodi
Keskkonnaministeeriumi strateegia ja investeeringute osakonna nõuniku kt
Andrus Pirso.

"Kokku esitati 251 taotlust, neist nõuetele vastavaks tunnistati 192,
rahastamisotsus langetati 87 projekti kohta," loetles Pirso. "Taotlused
läbisid kõigepealt Keskkonnainvesteeringute Keskuse vastavushindamise,
seejärel korraldas Keskkonnaministeerium taotluste sisulise hindamise ja
koostas hindamistulemuste alusel pingeread."

Arvukamalt rahastati projekte Tartu maakonnas, kus rahuldati 12
taotlust. Suuremateks selle maakonna projektideks on näiteks Ilmatsalu
paisjärve setetest puhastamine (ERDF-i toetus 4,5 mln kr), Elvas Kirde
katlamaja rekonstrueerimine (4,5 mln kr), Nõo Veskijärve paisjärve
taastamine (3,4 mln kr) ja Tartu keskkonnajaama ehitus (2,5 mln kr).

Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakonnas sai igaühes toetust 9 projekti.
Harjumaal näiteks rahastab ERDF Keilas Tuula prügila sulgemist (3 mln
kr), Ida-Virumaal Jõhvi sademeveesüsteemide rekonstrueerimist ja
laiendamist (1,2 mln kr), Jõgevamaal Jõgeva jäätmejaama rajamist (4,8
mln kr).

Lääne maakonnas toetati 8 projekti, Lääne-Viru ja Võru maakonnas 6
projekti, Pärnu maakonnas 5, Valga ja Saare maakonnas 4 projekti.
Teistes maakondades oli abisaajaid vähem.

Valdkonniti said enim toetust veekasutuse ja -kaitsega seotud
ettevõtmised (kokku 34 projekti ja 53 mln kr), järgnesid
jäätmekäitlus (26 projekti, 46 mln kr), taastuvenergeetika (13
projekti, 32 mln kr) ja bioloogiline ja maastikuline mitmekesisus (14
projekti, 19 mln kr).

Eelarveperioodil 2004*2006 oli projektile antava toetuse summa
alampiir 200 000 ja ülempiir 5 miljonit krooni. Toetust oli võimalik
saada kuni 75% ulatuses projekti maksumusest, lisaks ERDF-ile tuli ka
taotlejal endal raha leida.

Uued taotlusvoorud ERDF-i abil keskkonnaprojektide rahastamiseks on
kavandatud järgmisse aastasse.

Lisainfo:
Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2811
11 August 2006
  Kommentaarid