Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeerium: OÜ Realway jagab eksitavat teavet

Keskkonnaministeerium: OÜ Realway jagab eksitavat teavet

Osaühing Realway eksitas täna, 4. augustil avalikkust väitega, et
soovis riigilt omandada kinnistut aadressil Rävala 8 (Tallinnas).

Rävala 8 valikpakkumises tegid 16.06.2006 pakkumise OÜ Realway (426 mln
krooni), AS Wipestrex Grupp (420 mln krooni) ning AS BPTO Peterburi OÜ
(325 mln krooni). Toimusid läbirääkimised müügilepingu tingimuste üle,
kus Keskkonnaministeeriumi eesmärk oli parandada kõigi pakkujate pakutud
tingimusi. Läbirääkimiste lõppedes esitas teise pakkumise üksnes AS
Wipestrex Grupp hinnaga 380 mln krooni, seejuures pakuti hoonet
kasutavate riigiasutuste üüritingimuste säilitamine ühe aasta asemel
viieks aastaks. Kõik pakkumised on tagatud pangagarantiiga 31,5 mln
krooni ulatuses, need on jõus kuni 1.09.2006.

Keskkonnaminister tunnistas 12.07.2006 parimaks pakkumiseks Realway
(426 mln kr), paremuselt teiseks Wipestrexi (420 mln kr), paremuselt
kolmandaks Wipestrexi (380 mln kr) koos parandatud lisatingimusega, ning
paremuselt neljandaks BPTO pakkumise.

13.07. kinnitas Realway juhatuse liige Aare Kilp, et sõlmib
müügilepingu 3. augustil 2006. a kell 16.30.

Reedel, 28.07, s.o vähem kui neli tööpäeva enne kokkulepitud
tehinguaega, esitas Realway ootamatult Harju maakohtusse hagi
Keskkonnaministeeriumi vastu, kus kinnitas, et ei soovi omandada
kinnistut oma 16.06.2006 pakkumises esitatud tingimustel. Samuti esitas
Realway samal päeval Tallinna Halduskohtusse kaebuse palvega kaitsta
teda riigivõimu omavoli eest, kuna tema ei soovi 3. augustil omandada
Rävala 8 enda poolt pakutud tingimustel. Nii hagis kui ka kaebuses
palus Realway kohtutel peatada müük ja keelata pakkumise tagatise (31,5
mln kr) sissenõudmine.

Keskkonnaministeerium käsitles Realway esitatud hagi ja kaebust
ühemõtteliselt 16.06.2006 tehtud ostupakkumisest taganemisena ja
nõudis 31.07.2006 sisse pakkumise tagatise. Ei olnud ju alust arvata,
et OÜ Realway tuleb Rävala 8 riigivara 3.08.2006 omandama, sest
samaaegselt ei saa kinnistut korraga tahta ja mitte tahta.

Kohtud jätsid Realway taotlused rahuldamata ja müügiprotsessi
peatamata, Tallinna Halduskohtu esimees Villem Lapimaa tuvastas
2.08.2006 määrusega Realway tegevuse pahausksuse ja vastuolulisuse.

Keskkonnaminister otsustas 2.08.2006 Realwayga lepingut mitte sõlmida
seoses nende endi tahtega ja pakkumise tagatise sissenõudmisega, ning
võttis vastu paremuselt teise pakkumise hinnaga 420 mln krooni.
Realway hagi ja kaebus, et kohus tunnistaks tühiseks ministri käskkirja
Realway võitjaks tunnistamise kohta ja Realway pakkumise, on seniajani
kohtute menetluses.

2.08.2006 esitasid Realway advokaadid Advokaadibüroost Strauss&Co
notarile Tea Türnpuule taotluse lükata edasi 3.08.2006 kella 16.30-ks
määratud tehing; notar 2.08 õhtul kell 22:09 seda ka tegi.

Harju Maakohus kohustas 3.08.2006 määrusega Ühispanka maksma kella
16.30-ks ära pakkumise tagatis. Ühispank kandis pakkumise tagatise üle
kell 14:44.

Keskkonnaministeeriumile on Realway pakkumise tagatisena laekunud 31,5
mln krooni. Wipestrex on kinnitanud, et omandab Rävala 8 hinnaga 420 mln
krooni 25. augustil.

Keskkonnaministeerium ja teda esindav Advokaadibüroo LEXTAL ei oska
selgitada, miks Realway esindaja 3.08.2006 kell 16.30 notari juurde
ilmus.

Lisainfo:
Tiit Tamm
Keskkonnaministeeriumi haldusosakonna juhataja kt
626 2806
50 68 014
04 August 2006
  Kommentaarid