Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaminister kehtestas uued jahipidamisajad

Keskkonnaminister kehtestas uued jahipidamisajad

Keskkonnaminister Villu Reiljan kinnitas jahieeskirja muudatused, mis
muudavad mõningaid küttimisaegu, laiendavad jahipidamisviiside ja
-vahendite loetelu ning täpsustavad jahiohutuse nõudeid.

Parte, kajakalisi, lauku, tikutajat ning laanepüüd lubatakse küttida
20. augustist 31. oktoobrini. Merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel,
Peipsi ja Pihkva järvel lubatakse parte, kajakalisi, lauku ja tikutajat
küttida 20. augustist kuni 30. novembrini.

Hallhane, rabahane, suur-laukhane, kanada-lagle ja valgepõsk-lagle
küttimiseks kehtestatakse uus jahiaeg 10. septembrist 30. novembrini.
Uus aeg on senisest lühem, sest seireandmetel on nii kohalike kui ka
sügisrändel siin peatuvate hallhanede arvukus aasta-aastalt
vähenenud. Hanede ja laglede küttimisaega on ühtlustatud, sest põhja
pool pesitsevad haned ning lagled jõuavad septembri esimesel dekaadil
korraga Eestisse. (Valgepõsk-laglet lubatakse küttida vaid
põllukahjustuste asukohas Lääne-, Saare-, Hiiu- ja Pärnumaal.)

Seoses mägra arvukuse suurenemisega on tema küttimiseks lubatud jahiaeg
kuu võrra pikem * 1. septembrist 28. veebruarini.

Punahirve vasikate küttimiseks lubatud jahiaega lühendatakse kahe kuu
võrra, sest asjatundjate arvates on otstarbekas vasikate ja lehma
küttimisaeg ühtlustada. Punahirve vasikaid lubatakse küttida 1.
septembrist 30. novembrini.

Soodsad talveolud on soosinud metssigade arvukuse suurenemist. Kuna
nende arvukust piirab kõige tõhusamalt emiste küttimine, on kuu võrra
pikendatud põrsastega emiste küttimisaega. Neid võib küttida 1.
oktoobrist 28. veebruarini.

Arvestades metskitsede suurt arvukust ning sellest tingitud ohtusid
metsakasvatusele, võib 1. oktoobrist 30. novembrini kitsedele ja
talledele lisaks seni lubatud jahipidamisviisidele pidada jahti ka taksi
või terjeriga.

Jahipidamisel suurulukile on täismantelkuuli kasutamine keelatud.

Jahieeskirjas asendatakse termin *laika" terminiga *jahikoer". See
võimaldab koprajahil (ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 28. veebruarini)
kasutada kõiki jahikoeratõugusid.

Kütiliiniks on keelatud määrata intensiivselt kasutatavaid
riigimaanteid, kus ei ole võimalik ohutult jahti pidada.

Viimasel jahiaastal on jahirelvadega toimunud mitu rasket õnnetust. Et
ära hoida relva transportimisel tekkivaid õnnetusi, on lubatud vaid
ühisjahil laskekohti vahetades hoida transpordivahendis laadimata
jahirelva kotist väljas.

Määrus jõustub 11. augustil.

Lisainfo:
Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2811
04 August 2006
  Kommentaarid