Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumis toimub esimene ümarlaud põlevkivi teemadel

Esmaspäeval, 7. augustil algusega 15.30 toimub Keskkonnaministeeriumis (Tallinn, Narva mnt 7a) esimene ümarlauakohtumine põlevkivi riikliku arengukava koostamise küsimustes. Arutelu peateemaks on see, kuidas tagada põlevkivi võimalikult sihipärane, ühiskonnale tulusam ja keskkonnale ohte vältiv kasutamine ja kaevandamine.

"Põlevkivi on Eesti jaoks olulise tähtsusega, kuna kogu riigi energiavaru põhineb suures osas just sellel maavaral. Ka Riigikogu otsustas juba 2004. aastal, et vähemalt aastani 2015 on Eesti energiaressursi põhiallikaks põlevkivi," ütles Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe, kes on ümarlaua juhataja.

Seega * Eestimaa saab ka lähiaastatel oma soojuse ja valguse peamiselt põlevkivist. Kuid selleks, et Eesti tähtsaimat maavara keskkonnale võimalikult ohutumalt ja sihipärasemalt kaevandada ning kasutada, on Keskkonnaministeerium moodustanud töögrupi, mille ülesandeks on põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamine. Töögruppi juhib akadeemik Anto Raukas.

"Arengukavas tuleb ette näha, kui palju ja kust tulevikus kaevandada, kuidas tagada põlevkivivarude jätkumine võimalikult pikaks ajaks ning kuidas kaevandamisel-kasutamisel maksimaalselt vältida saastamist, et säilitada elamisväärne elukeskkond," selgitas Tammemäe. "Selleks tuleb arengukava koostamisega samaaegselt läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kavandada tuleb ka kaevandatud alade korrastamiseks vajalikud projektid."

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist nõustab ja koordineerib põlevkivi kasutamise kava komisjon, kuhu on kaasatud erinevate huvirühmade esindajaid, sealhulgas Maidla Vallavolikogu esimees Enno Vinni. Tema kaudu saavad ka kohalikud inimesed teha komisjonile ettepanekuid ja avaldada arvamusi.

Arengukava koostamisse võimalikult paljude inimeste ja ka huvirühmade kaasamiseks on keskkonnaminister moodustanud ümarlaua, kuhu on kutsutud 19 esindajat erinevatest ühendustest ja omavalitsustest, kelle kaudu ootavad kava koostajad ettepanekuid-arvamusi.

Kuna nii põlevkivi kaevandamise kui ka kasutamisega kaasnevad keskkonnamõjud, toimub arengukava koostamisega samaaegselt keskkonnamõju strateegiline hindamine. Ka sellesse soovib Keskkonnaministeerium kaasata võimalikult palju eraisikuid ja huvirühmi. Esimesed keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikud arutelud toimuvad 9. augustil 2006. a kell 15.00 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Tallinn, Narva mnt 7a) ning 15. augustil 2006. a kell 13.00 Ida-Virumaal Maidla vallas Savala rahvamajas.

Arengukava ja selle rakendusplaani valitsusele heakskiitmiseks esitamise tähtajaks on 2007. aasta 1. mai. Kuni valitsus pole plaani heaks kiitnud, seni on peatatud põlevkivi kaevandamislubade taotluste menetlemine. 2005. a esitati Keskkonnaministeeriumile 15 põlevkivi kaevandamise loa taotlust, seejuures mõnele piirkonnale mitu.

Lisainfo:
Rein Raudsep,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja
626 2971

Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2811

Taustainfo:
Põlevkivi riikliku arengukava koostamist koordineerib Keskkonnaministeerium. Selleks on keskkonnaministri käskkirjaga moodustatud põlevkivi kasutamise kava komisjon, kelle ülesandeks on arengukava koostamise nõustamine ja koordineerimine, sh põlevkivi kasutamise riikliku arengukava jaoks tehtud taustuuringute tulemuste läbivaatamine ja ettepanekute tegemine, samuti arengukava vahe- ja lõpparuannete läbivaatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi nõustamine.

Komisjoni koosseis (15 liiget):
komisjoni juht: Rein Raudsep * Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja;
komisjoni liikmed:
Alo Adamson, Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituudi direktor,
Dimitri Kaljo, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik,
Einari Kisel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja,
Lauri Lelumees, Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna kaudsete maksude talituse peaspetsialist,
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna kütuse- ja energiaturu talitluse juhataja kt,
Ants Martins, Tallinna Tehnikaülikooli mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslaboratooriumi erakorraline vanemteadur,
Hella Riisalu, Tallinna Tehnikaülikooli põlevkivi instituudi kütuste katselaboratooriumi juhataja, vanemteadur,
Kalmer Sokman, AS Eesti Põlevkivi keskkonnajuht,
Jüri Soone, Tallinna Tehnikaülikooli põlevkivi instituudi direktori kohusetäitja,
Veronika Ver*, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna spetsialist,
Raivo Vilu, Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Peep Siitam, OÜ Merko Kaevandused juhatuse liige,
Ants Pauls, Riigikogu majanduskomisjoni liige,
Enno Vinni, Maidla Vallavolikogu esimees.

Arengukava koostamiseks on moodustatud keskkonnaministri käskkirjaga töögrupp, kuhu kuuluvad spetsialistid erinevatest institutsioonidest (6 liiget):
töögrupi juht:
Anto Raukas, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik,
töögrupi liikmed:
Ene Kadastik, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert,
Mai Luuk, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna sotsiaalpoliitika lektor,
Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi juhataja,
Rein Talumaa, insener,
Janne Tamm, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna peaspetsialist.

Töögrupi ülesanded:
1) Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015 koostamine;
2) Vajadusel arvamuste esitamine strateegilise keskkonnamõju hindamise menetluses;
3) 2007.-2010. a rakendusplaani esitamine arengukava juurde.

Keskkonnaministri käskkirjaga moodustatud ümarlaud (19 liiget), kuhu kuuluvad:
Olavi Tammemäe, Keskkonnaministeeriumi abiminister, ümarlaua juhataja,
Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi asekantsler,
Agu Värimäe, Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse juhataja kt,
Peep Vassiljev, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Sõmeru vallavanem,
Veljo Kingsepp, Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Mäetaguse Vallavolikogu esimees,
Elmu Koppelmann, Tapa Gümnaasiumi direktor,
Taavi Nuum, Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees,
Toomas Trapido, Eestimaa Looduse Fondi säästva arengu valdkonna juht,
Juhan Telgmaa, Eesti Looduskaitse Seltsi esimees,
Lauri-Indrek Tummeleht, Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator,
Eha Reitelmann, Eesti Naisteühenduste ?marlaua peasekretär,
Taimi Parve, Rakvere Linnavolikogu liige,
Raivo Heinmets, Viru-Nigula vallavanem,
Teet Koitjärv, Tapa abivallavanem,
Lembit Saart, Tamsalu valla keskkonnaspetsialist,
Andrea Eiche, Sonda vallavanem,
Aivar Surva, Mäetaguse vallavanem,
Veikko Luhalaid, Vaivara vallavanem,
Juhan Aare, Eesti Kultuurfilm OÜ juhataja.

Ümarlaud koguneb põlevkivi arengukava koostamise ajal vähemalt kord kuus kuni arengukava esitamiseni Vabariigi Valitsusele 1. maiks 2007.
Ümarlaua ülesanded on:
1) ümarlaua liikmete kaudu avalikkuse kaasamine põlevkivi arengukava koostamisse;
2) põlevkivi kasutamise kava komisjoni ja arengukava koostamisega tegeleva töögrupi liikmetelt saadud informatsiooni edastamine avalikkusele;
3) põlevkivi arengukava koostamise käigus esitatavate seisukohtade ja probleemide analüüsimine ning töögrupiga konsulteerimine;
4) põlevkivi arengukava koostamisega seotud ettepanekute tegemine ja küsimuste esitamine arengukava koostajatele.
03 August 2006
  Kommentaarid