Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Komisjon lükkab ümber ajalehe "Estonija" uudise

Euroopa Komisjon lükkab ümber venekeelse ajalehe “Estonija” esiküljel täna avaldatud uudise, nagu oleks Euroopa Komisjoni president Romano Prodi nõudnud vene keelele Eestis ja teistes Baltimaades teise riigikeele staatust. Euroopa Komisjon kinnitab, et uudise allikas, raadiojaam “MSvoboda”, on viidanud president Romano Prodile, hoolimata tõsiasjast, et president Prodi pole kunagi teinud ühtki avaldust Baltimaade riigikeelte kohta.

Iga iseseisva riigi, olgu see Euroopa Liidu liige või mitte, vääramatuks õiguseks on otsustada oma riigikeele või -keelte üle ise. Eesti on seadnud oma riigikeeleks eesti keele. Euroopa Liit pole mitte kunagi seda tõsiasja küsitavaks pidanud.

Euroopa Komisjon tervitab samme, mida Eesti on viimastel aastatel teinud riigi venekeelse vähemuse olukorra parandamiseks. Eesti seadusandlus on viidud kooskõlla rahvusvaheliste vähemusrahvusi kaitsvate normidega ning vene keele kasutamine nii haridus-, kultuuri-, meedia- kui ka teistes elu sfäärides on Eestis tagatud nendesamade normide kohaselt. Eesti edusamme selles vallas on tunnustanud ka Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsioon (OSCE), kes otsustas möödunud aasta lõpus sulgeda oma missiooni Eestis.

Euroopa Komisjon toetab Phare abiprogrammi raames Eesti riikliku integratsiooniprogrammi elluviimist ning jätkab seda ka tulevikus. Pidades silmas venekeelse vähemuse suurust Eestis, jääb integratsiooniprotsess oluliseks küsimuseks paljudeks aastateks ning tänased positiivsed arengud selles vallas peavad jätkuma.


17.jaanuar 2002
20 Jaanuar 2002
  Kommentaarid