Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Sotsiaalministeerium töötab tuleval aastal välja rahvastiku tervise arengukava

Sotsiaalministeerium töötab tuleval aastal välja rahvastiku tervise arengukava

Valitsus kiitis heaks Sotsiaalministeeriumi kava töötada välja koos teiste ministeeriumitega rahvastiku tervise arengukava ja rakendusplaan 2007. aasta novembriks.

Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul vajame ühtset tervisepoliitikat, sest Eesti inimeste mitmed tervisenäitajad: mürgistus- ja vigastussurmad, alkoholism, HIV positiivsete arv, on oluliselt halvemad võrreldes uute ja vanade Euroopa Liidu liikmesriikide keskmise tasemega,” ütles Aab. „Välditavate vigastussurmade arv on isegi üle nelja korra suurem kui naabermaades, Rootsis ja Soomes. Samuti on meil lühemad nii tervena elatud eluiga kui keskmine eeldatav eluiga.”

„Rahvastiku tervisepoliitika ei ole Eesti jaoks üks valik paljudest. See on kogu ühiskonna kohustus, mis nõuab iga sektori ja tasandi pühendumist. Seda, kuivõrd arukalt otsustame ja toimime täna, et vähendada järjest süvenevat ebavõrdsust rahvastiku tervises, hinnatakse tulevaste põlvkondade tervise ja heaolu järgi,” sõnas Aab.

Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasiku sõnul tuleb selleks, et terves riigis ellu viia rahvastiku tervise parandamiseks mõeldud tegevusi, kirja panna läbimõeldud ja ühtsed põhimõtted. „Senised strateegilised lähenemised on olnud valdavalt haiguskesksed;” ütles Laasik.

Laasik tõdes, et rahva demograafiline puu sarnaneb üha enam tuumapommi siluetiga. „Kui me seda täna ei taju, siis kahekümne aasta pärast on juba hilja,” ütles ta. Arengukava elluviimise eesmärk on luua eeldused rahva säilimiseks ja rahvaarvu kasvuks ning vähendada järjest süvenevat ebavõrdsust rahvastiku tervises. Selle kaudu tagame ka riigi majanduse edasise stabiilse arengu pikemas perspektiivis.

Ministeerium tugineb rahvastiku tervise arengukava väljatöötamisel visioonidokumendile „Rahvastiku tervisepoliitika – investeering tervisesse“. See dokument on unikaalne selle poolest, et sai laiaulatusliku tunnustuse ja toetuse kõikidel avalikel aruteludel maakondades ja konsensuskonverentsil Tallinnas, kus osalesid aktiivselt ka presidendikandidaadid. Arutelud toimusid mullu pea kõigis Eesti maakondades, omavalitsustes, ekspertide gruppides, erakondades, tööandjate esindajate juures.

Arengukava täiendavad ja rakendusplaani töötavad välja töögrupid, kuhu kaasatakse erinevate valdkondade spetsialistid.

Marika Raiski
meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
tel 6 269 323
mob 53 448 086
e-post: marika.raiski@sm.ee
12 Oktoober 2006
  Kommentaarid