Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti vanglaametnikud saavad väljaõpet Taanis ja Norras

Eesti vanglaametnikud saavad väljaõpet Taanis ja Norras
*

*Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti **esindus toetab 111 300 krooni
ulatuses Eesti vanglaametnike väljaõpet Norras ja Taanis. PMN Eesti
esinduse juhataja Carita Petterssoni otsusega eraldatakse see
toetussumma PMN programmi /Exchange of Civil Servants/ raames
koostööprojektile, mille esitajaks on Tartu ja Viru vangla ametnikud
koostöös Justiitsministeeriumiga. Projekti partneriteks Põhjamaades on
Norra ja Taani Justiitsministeeriumid ning nende alluvuses töötavad
kinnipidamisasutused.*

Eesti ja Põhjamaade vanglate koostööprojekti eesmärgiks on aidata kaasa
vanglaametnike kogemustevahetusele Läänemere piirkonnas ning Eesti
vanglasüsteemi vastavusse viimisele kaasaegsete Euroopa standarditega.
Projekt on eriti aktuaalne seoses uue Viru vangla avamisega 2008.
aastal. Eesti vanglaametnike eesmärgiks on tutvuda peamiselt nende
valdkondadega, mis puudutavad vangide tööhõive võimalusi
kinnipidamiskohtades, kinnipeetavate sotsiaalset rehabiliteerimist,
religiooni osatähtsust kinnipidamiskohtades ning vanglapersonali
mentorlusprogrammide väljatöötamist ja rakendamist.

Justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama hinnangul on Eesti ja
Põhjamaade vanglaametnike koostööprojekt oluline eriti selleks, et
õppida üksteise kogemustest ning aidata kaasa vanglate kaasaegsele
administreerimisele, julgeoleku kontrollile, vangide tööhõive
parandamisele ning nende sotsiaalsele rehabiliteerimisele
kinnipidamisasutustes.

PMN toetab 2006. aastal ametnike vahetusprojekte Eesti ja Põhjala riigi-
ning omavalitsusasutuste vahel kokku enam kui 800 000 Eesti krooniga.

*
*

--
Madis Tilga
Information Adviser/Infonõunik

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis/
Nordic Council of Ministers' Office in Estonia
Lai 29, 10133 Tallinn
Tel. (+372) 627 31 03
e-mail: madis.tilga@norden.ee
www.norden.ee

12 Oktoober 2006
  Kommentaarid