Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo: maanaised tuleb tööjõuturule tagasi tuua

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo: maanaised tuleb tööjõuturule tagasi
tuua


Põllumajandusminister Ester Tuiksoo näeb maanaiste ühendustes jõudu
maanaiste, eriti mitteaktiivsete naiste tagasitoomisel tööjõuturule.

“Maanaiste ühendused võiksid pöörata suuremat tähelepanu naiste tööhõive
tõstmisele, milles ettevõtluse arendamisel on kahtlemata oma koht,”
rõhutas Tuiksoo tänasel rahvusvahelisel seminaril Pärnus.

Oma ettekandes, mis käsitles teemat maanaiste võimalus kaasaegses
ühiskonnas, tõi Tuiksoo välja mõtlemapaneva statistika. ”Kui
maaelanikkonnast moodustavad naised 51% ja hõivatutest 33%, siis võib
järeldada, et suur osa naisi on liikunud mitteaktiivsete hulka – näiteks
jäänud kodusteks, loobunud tööotsimisest vms. Just nende naiste tööturule
tagasitoomine võiks olla maanaiste ühenduste üheks oluliseks töösuunaks,
näiteks läbi info jagamise ning koolituste korraldamise.” rõhutas minister
Tuiksoo.

Konkreetse abina ettevõtluse arendamisel märkis minister riikliku
arengukava meedet 3.3 “Maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamine”,
mis annab maanaistele lisavõimaluse saada toetust oma ideede
teostamiseks.“Mainitud meetmest toetatakse maaturismi arendamist,
käsitöönduslikku tegevust ja toiduainete tööstust,” märkis Tuiksoo ning
rõhutas 2007-2013 maaelu arengukava tähtsust konkurentsivõimelisuse
edendamisel ning maaelu mitmekesistamisel, sh ettevõtluse arendamisel.

Minister rõhutas mõttelaadi tähtsust mitteaktiivsete naiste naasmiseks
tööellu ning ettevõtlusesse.“Kui me suudame naistesse sisendada eneseusku,
et nad hakkaksid mõtlema uute võimaluste peale ning näitaksime ära ka teed
nende realiseerimiseks, siis oleme juba astunud pika sammu edasi,”
selgitas Tuiksoo. “Loodan, et maanaiste ühendustel on jõudu neid muutusi
esile kutsuda”.

Tuiksoo avaldas tänu ja tunnustust maanaiste ühendusele, et nad aitavad
kaasa küla- ja kodukultuuri taastamisele ning seltskondliku tegevuse
arendamisele. Selline tegevus omakorda positiivset mõju avaldanud maaelu
mitmekesistamisele ja paranenud on maaelu kvaliteet.


Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 6256 228; 53 416 596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee
13 Oktoober 2006
  Kommentaarid