Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muudatused

Rahandusministeeriumi pressiteade 17.oktoober 2006.Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muudatused

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muutmise eelnõu, mis sisaldab mitmeid olulisi käibemaksu tasumise ja arvestamisega seotud muutusi.

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, mis toob kaasa raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste käibemaksukorra kohaldamisaja pikendamise. Kehtetuks tunnistatakse käibemaksuseaduse säte, mille alusel kohaldatakse 5-protsendilist käibemaksumäära teatud keemilisele kahjuritõrjevahendile (biotsiidile), kui ostjaks on hoolekandeasutus või tervishoiuteenuse osutaja. Sellise maksusoodustuse kohaldamiseks puudub käibemaksudirektiivi kohaselt alus.

Samuti lihtsustatakse arve nõudeid ühendusesisese kaubanduse korral ja võimaldatakse teatud tingimustel eksportkäibega ettevõtjatele kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt arvestatavat käibemaksu deklareerida käibedeklaratsioonil senise tollideklaratsiooni asemel. Samaaegselt kaasneb sisendkäibemaksuna mahaarvamisõigus, mistõttu need ettevõtjad ei pea tollile käibemaksu tasuma. Sama võimaluse näeb eelnõu ette ka põhivara impordil.

Kõige olulisem ongi viimatimainitud muudatus, kuna see vähendab oluliselt eksportkäibega ettevõtjate käibemaksukoormust kaupade impordil, näiteks töötlemiseks vajaliku toormaterjali impordil Euroopa Liidu välistest riikidest. Kuna sellise käibemaksuarvestusega, kus ettevõtja saab imporditud kauba kätte, kuid käibemaksu kohe tasuma ei pea, kaasnevad riskid, on seaduses sätestatud teatud tingimused ettevõtjatele. Tingimuste seadmise eesmärk on välistada pettused ja tagada, et lihtsustust kasutaksid usaldusväärsed ettevõtted. Tingimused lähtuvad põhimõttest, et impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil arvestamise õiguse saavad eelkõige püsiva majandustegevusega tootmisettevõtted, kes suurema osa oma toodangust ekspordivad. Samuti saab iga ettevõte taotleda sellise käibemaksukorra rakendamist põhivara impordil, mis peaks oluliselt hõlbustama tootmisseadmete hankimist kolmandatest riikidest. Muudatus annab eelise teiste riikide ees, sest seda võimaldavad vähesed EL liikmesriigid ja see soodustab ettevõtluse ületoomist Eestisse.

Uuendus toob käibemaksu tasumise viitaja tõttu kaasa riigieelarve laekumise vähenemise prognoosi kohaselt 200 miljonit krooni võrra rakendamisele järgneva aasta jooksul.

Muudatuse ettevalmistamine nii seadusandliku kui rakendusliku poole pealt võtab umbes aasta ja jõustumistähtajaks on planeeritud 1. jaanuar 2008. Rahandusministeerium plaanib eelnõu käesoleva aasta lõpuks valitsusele ja seejärel Riigikogule esitada.

Eelnõu ja selle seletuskiri on kättesaadav e-õiguse andmebaasis http://eoigus.just.ee/

Lisainfo:Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 6 113 035
Mob. 56 215672
E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee

<mailto:kristi.kynnapas@fin.ee>

17 Oktoober 2006
  Kommentaarid