Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsus korrigeeris maamaksu hoiu- ja kaitsealadel

Valitsus korrigeeris maamaksu hoiu- ja kaitsealadel

Täna, 19. oktoobril korrigeeris Vabariigi Valitsus Keskkonnaministeeriumi ettepanekul maamaksu hoiu- ja kaitsealadel, kus järgmise aasta 1. jaanuarist alates kehtib kas täielik maamaksuvabastus või tuleb maksta 25, 50 või 75% maksumäärast.

Maamaksu korrigeerimine saab alates 1. jaanuarist 2007 teoks Lääne-Viru, Pärnu- ja Hiiumaal paiknevates Sämi, Porkuni, Mahu-Rannametsa, Tudusoo, Vahenurme, Kolga, Sepaste, Leigri kaitsealadel ja Läänemaa 11 hoiualal.

Maamaksuseadus sätestab, et maamaksu ei maksta maalt, millel majandustegevus on keelatud. Maksumäärast vähem tuleb maksta nendelt maadelt, kus majandustegevust on kitsendatud.

"Kaitsealad on loodud elustiku liigirikkuse, elupaikade ning maastike mitmekesisuse säilitamiseks ja seepärast on seal ka majandustegevust kitsendatud," ütles Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja kt Ülle Harak. "Näiteks sihtkaitsevööndis on majandustegevus täielikult keelatud, kuna elustiku säilimine tuleb tagada üksnes looduslike protsessidena, ja sellepärast kehtib seal täielik maksuvabastus."

25-, 50-või 75%-lised maksusoodustused tulenevad iga kaitseala kaitse-eeskirjaga sätestatud kaitsekorra eripärast, kaitse-eesmärkidest ja majandustegevuse piiramise astmest. Maksu korrigeerimisel võetakse arvesse ka metsa osakaalu - kui mets hõlmab üle poole vööndist, siis majanduspiirangute tõttu metsast saamata jäänud tulu kompenseeritakse maamaksu vähendamisega 75% võrra maksumäärast; kui metsa on alla poole vööndist, siis 50% võrra.

Täpse maamaksu suuruse saab teada kohalikust omavalitsusest.

Valdadele maamaksust laekumata jääv summa kuulub kompenseerimisele riigieelarvest.

Lisainfo:
Triin Neemre,
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna spetsialist
626 2875
triin.neemre@envir.ee

Manuela Pihlap,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee
19 Oktoober 2006
  Kommentaarid